Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“genç olmak zor iş”: türkiye’de genç olmayı etkileyen bazı unsurlar

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Genel kabule göre, sanayileşme, kentleşme ve uluslaşma süreçlerinin birbiri ile ilişkisi neticesinde bir kategori olarak gençlik oluşmuştur. Bu üçlü yapı farklı ülkelerde ve hatta aynı ülkede farklı bileşimler üretmiştir. Sunulan çalışma, gençliği; "biyolojik" ve "statik" bir kimlik olmaktan ziyade tarihsel toplumsal alanın ürettiği ve bu hali ile de değişken nitelikleri olduğunu ve aynı zamanda da aynı yaş grubundan olma gerçeğinin ortak etkileri olacağından hareket ederek ele almakta-dır. Demografik geçiş sürecini tamamlamış bir ülke olarak yüksek genç nüfusa sahip Türkiye‟de son yıllarda hem akademik hem de sosyal po-litika alanına ilişkin olarak artmakta olan gençlik çalışmalarından hareket edilmekte ve genç olmayı etkileyen bazı temel hususlar üzerinde durulmaktadır. Bu temel hususların, demografik yapı, eğitim, iş piya-sası, aile ve toplumsal cinsiyet değer ve anlayışları, toplumsal sınıf, si-yaset gibi alanların tümünü kapsadığı belirtilebilir. Çalışmanın temel olarak vurgulamak istediği husus ise gençleri ve gençliği sorun odaklı görmek yerine fırsat odaklı anlayışın geliştirilerek grubun olanaklarının arttırılması gerektiğidir.

Özet İngilizce :

It is widely acknowledged that youth, as a category, is a social construction interwoven with industrialization, urbanization and nationalization. The combinations of these three dimensions show differences between countries as well as within countries. Presented study is seen the subject of youth as a category and a concept, instead of seeing them as a "biological" and "static" subject, constructed by a social in history and has the variables qualities but also the fact of being the same age group will be coacting effects are discussed. Completed her demographic transition, Turkey has a high young population and thus youth studies focusing on being youth and related issues affecting being youth are increasing both in the field of academy and social policy in recent years. Basically, all the fields like demographic structure, education, labour market, values on family and gender, social class, and politics can be seen as important realms. The study basically wants to highlight the importance of focusing on young people as an opportunity rather than problem based and increasing young people‟s opportunities should be improved.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :