Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüzüncü yıl üniversitesi ilahiyat fakültesi, van, 17-18 mayıs 2001kur’an ve dil -dilbilim ve hermenötik- sempozyumu

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Kur’an, indirildiği günden bu yana, sürekli olarak farklı yöntemler ışığında anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmış ve çalışılmaya da devam etmektedir. Tefsir çalışmalarında takip edilen yöntemlerden birisi de filolojik yöntemdir. Dilsel bir metin olması sebebiyle, Kur’ân’ın dil açısından değerlendirmeye alınması, nâzil olmaya başladığı andan itibaren önemini hep korumuştur. Daha Kur’an’ın nüzûlünden iki asır geçmeden müslüman alimler konuyla ilgili çok değerli eserler vermişlerdir. Bu dönemdeki eserler, alan olarak daha çok sarf/morfoloji, nahiv/ sentaks, belagat/retorik alanıyla ilgili olarak, tür açısından ise Meâni’l-Kur’an, Mecazu’l-Kur’an, Garibu’l-Kur’an olarak nitelenebilir. Bu noktada dikkat çeken şey, o zamanki alimlerin kendi dönemlerinin ilimlerini öğrenerek bunları Kur’an yorumunda başarılı bir şekilde kullanmaya çalışmalarıdır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :