Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite düzeyinde din öğretimi alan öğrencilerde eğitim sürecinde oluşan tutum ve davranış değişiklikleri -erciyes üniversitesi ilahiyat fakültesi örneği-

Yazar kurumları :
Bilinmiyor.1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, üniversite düzeyinde din eğitim ve öğretimi alan öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik alt yapılarını ve eğitim-öğretim sürecinde onlarda meydana gelen kişisel gelişim, tutum ve davranış değişikliklerini konu edinmektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlasının kırsal kesim özelliği taşıyan yerleşim birimlerinden geldiği ve ekonomik olarak ise orta ve ortanın altında bir gelir düzeyine sahip ailelere mensup oldukları görülmüştür. Eğitim-öğretim sürecine bağlı olarak öğrencilerin kişisel gelişim, tutum ve davranışlarında önemli derecede bir farklı- laşmanın ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu değişmelerin sosyal boyutunun, cemaat türü ilişkilerden daha çok bireyleşme yönünde bir eğilim doğrultusunda olduğu gözlenmiştir. Kişisel gelişim açısından ise, öğrencilerin dini anlama ve yorumlama biçimlerinde büyük bir değişimin olduğu, farklılıkları algılamada ve kabullenmede hoşgörü temelinde bir anlayışın ağırlık kazandığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :