Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kavram ve anlam boyutunda sarı ve tonları

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Sarı renk adı; Türkçenin bilinen en eski yazılı belgeleri olan Orhon Yazıtlarından bu yana Türkçede kullanılmaktadır. Sarıg > saru > TT sarı. Sarı, Türkçenin her döneminde kullanılmış olması nedeniyle, renk adları içinde özel bir yere sahiptir. Türkçede renk adlarının işlekliği; bu renk adını içeren sözcüklerin sayısı ile kavram ve anlam alanlarının genişliği ile ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; çeşitli sözlüklerden; sarı renk adını içeren ve renk bildiren adlar, hayvan ve bitki adları, tıp ve kimya terimleri, eşya ve yiyecek adları, doğa ile ilgili ad ve sıfatlar, insan dış görünüşüyle ilgili kullanımlar, mecazlar, Ad Bilimi kapsamına giren adlar, atasözleri ve deyimler saptanmış ve sarı renk adının kavram ve anlam boyutuna ilişkin bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The colour name sarı (yellow) has been is use in Turkish since Orkhon Monuments which are the oldest written Turkish documents. Sarıg > saru > TT sarı. Sarı, having been used in all periods of Turkish, is of a special etymological status in comparison to other colour names. The value of a colour name in Turkish can be assessed by the number of lexical items comprising that particular colour name, and the size of its conceptual and semantic fields. This study aimed to evaluate the value of colour name sarı for Turkish. To do this, various dictionaries have been referred to compile lexical items derived with the colour name sarı. These included words comprising sarı and symbolising a colour; names of animals and plants; medical and chemical terms, names of food and objects; nouns and adjectives related to nature; expressions related to human appearance; figurative expressions; names in Onomastics; proverbs and idioms. These have been classified to determine the conceptual and semantic fields of sarı.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :