Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ankara köyü (kavaközü)’nün sosyolojik incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Türk toplumunun Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne, yoğun bir kalkınma çabası içinde olduğu bilinen bir gerçektir. Bir başka gerçek de, yarım asra yakın bir süredir yaşanmakta olan hızlı ve çarpık kentleşmeye rağmen, Türkiye nüfusunun üçte birden fazlasının, halen kırsal alanda yaşadığıdır (DİE, 2004). Bu gerçekler dikkate alındığında, kalkınmaya giden önemli yollardan bir tanesinin de kırsal kalkınmadan geçtiğini söylemek hiç de zor olmayacaktır. Türkiye’de bu konuda, uzun yıllardır istenilen başarıya ulaşılamamış olmasının nedenlerini, ihmal edilmiş kırsal Türkiye gerçeğinde aramak gerekir. Çalışmanın temel amacı, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlarıyla köyün ve köylünün sorunlarını irdelemektir. Çalışmaya konu edilen Kavaközü Köyü, başkent Ankara’ya yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunan Kavaközü (Cimder), tipik bir Orta Anadolu köyü olup, içinde bulunduğu koşullar bakımından, bir çok öteki Orta Anadolu köyü ile yakın benzerlikler gösterir. Bu yönüyle çalışma, genel hatlarıyla da olsa kırsal Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı ve sorunlarına ışık tutacak niteliktedir.

Özet İngilizce :

The rural development is one of the major problems of developing countries. As a developing country Turkish society is still strugling with this problem The main aim of this study is to describe the socio-economical structure and problems of rural Turkey. A central Anatolian village selected as the research area. The data which was gathered in the field researches was used to achieve the aim. A couple of fieldworks were carried out in the field within last fifteen years.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :