Cilt: 3 Sayı : 5
BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ:STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR
THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AS A COMPETITION TOOL: STRATEGIES AND APPROACHES
Melih BAŞKOL

1.4K 129

Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını sürdürebilmek için tedarik zinciri yönetimi kavramına gittikçe artan şekilde önem vermek ve zincir içerisinde yer alan diğer işletmelerle birlikte stratejik ortaklar olarak çalışmak zorunda olduklarının farkına varmışlardır. Tedarik zinciri yönetimine olan ilgi son yıllarda gittikçe hızlı bir biçimde artmaktadır. Bu hızlı ilgi artışının altında yatan en önemli nedenlerden birisi; işletmelerin imalat maliyetlerini günümüzde düşürebilecekleri en uygun noktaya kadar zaten düşürmüş olmaları ve maliyet tasarrufunun artık tedarik zincirlerini en etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesi sonucu elde edilebileceğinin farkına varmış olmalarıdır
To consolidate their place and maintain their contiunity in intense competitive business environment companies have noticed that they should give increasing importance to concept of supply chain management and work with other companies located in supply chain as strategic partners. Interest on supply chain management has been rapidly increased in recent years. One of the most important reasons behind this rapid increase in interest is that companies have already reached the point where the production costs are in optimum level and they have become aware that unless they manage effectively the supply chain they can have no longer obtain any saving from the cost
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

1. Ross David Frederick, Introduction To E-Supply Chain Management: Engaging Technology To Build Market-Winning Business Partnerships, Florida:ST. Lucie Press-CRC Press LLC, 2000,s.1-4
Melih BAŞKOL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.