Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A contribution to phenomenology of religion: comprehensive phenomenology

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes University Faculty of Theology1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde din fenomenolojisi, incelemiş olduğu herhangi bir fenomeni kendine has yöntemiyle sadece tasvir eder ve onun özünü anlamaya çalışır. Bunun için değişik din fenomenologları tarafından tasvirci, tipolojik, ilahiyat merkezli, tarihsel, hermenetik, felsefi ve yeni sitil fenomenolojiler gibi değişik adlardaki din fenomenolojisi akımları ortaya konulmuştur. Bunlar, fenomenleri tasvir edip anlamlandırdıktan sonra, söz konusu fenomenin bağlı bulunduğu toplumda bununla ilgili ortaya çıkmış olan sorunları çözmek gibi bir göreve ve işleve sahip olmamışlardır. Halbuki, toplumsal bir vakıa olan fenomenlerden kaynaklanan sorunları çözmek, din fenomenolojisinin de bir görevi ve işlevi olmalıdır. Bunun için, bu makalede, sorunları ortaya koyup onu anlamıyla birlikte kaynaştırarak ilgili sorunları çözmeye yarayacağı ileri sürülen ve kapsayıcı fenomenoloji adı verilen yeni yaklaşım tanıtılıp, uygulanabilirliği tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

In the present time, the basic goal of the phenomenology of religion is to describe the essence of a phenomenon by using its own way, not to locate it. Today, for that aim, different phenomenological approaches which are named such as descriptive phenomenology, typological phenomenology, theological phenomenology, historical phenomenology, hermeneutical phenomenology, philosophical phenomenology and new style phenomenology were developed and applied to some phenomena from different religions. After description and finding out of phenomena, these approaches do not have any mission or function to solve some socio-religious questions appeared in certain societies. However, phenomenology of religion should have a problem solving mission and function of questions arose from any phenomenon. For that reason, in this present article a new approach called by the author as comprehensive phenomenology that adduces to help for finding out of phenomena, will be presented and its applicability will also be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :