İPEKYOLU GÜZERGÂHINDA HAZAR DENİZİ BÖLGESİNDEKİ DOĞALGAZA GENEL BAKIŞ VE TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ REGÜLASYONLARI

Öz Bu rapor, öncelikle Hazar Denizi'ndeki kıyı bölgelerinde ( Rusya , Azerbaycan , Kazakistan , Türkmenistan ve İran ) odaklanan Hazar Bölgesi'ndeki doğalgazı analiz etmektedir . Bu ülkelerin enerji rezerv, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat oranları ve birbirleri ile olan ilişkileri ile ilgili analizler yapmakta ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile bu havza üzerinde bulunan İpekyolu Ekonomileri arasındaki boru hatları ile ülke içerisindeki regülasyon faaliyetlerine değinmektedir. 

Kaynakça

Akbaş Akdoğan, Dilek, (2011) Türkiye’de Devletin Doğal Tekeller Alanındaki Belirleyici Rolü, Edirne,

BOTAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, (2012) “BOTAŞ Sektör Raporu”

Çetin, Tamer (2009) , Regülasyonun Etkinlik Analizi ve Regülasyon Türleri

Doç.Dr. Meliha Ener Yük. Lis. Öğr. Orhan Ahmedov, (2008) Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri Ve Avrupa Birliği Açısından Önemi, 2. Ulusal İktisat Kongresi, DEÜ BF ktisat Bölümü, İzmir –Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, (2018), http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri

Enerji Enstitüsü, (2018), http://enerjienstitusu.com/turkiye-dogalgaz-boru-hatlari/#

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (2018), http://www.epdk.org.tr

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, (2018), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4646.pdf

OECD, (2018), http://www.oecd.org/

Özcan Çiğdem, (2006) Doğalgaz Piyasasının Düzenlenmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku)Öztürk, Ayşe Betül, (2017), Doğalgaz Sektörü, İş Bankası Yayınları

Yıldıran Mustafa, (2013-1), Avrasya Etüdleri

U.S. Energy Information Administration, EIA, Caspian Sea Region, Overview of oil and natural gas in the Caspian Sea region, Last Updated: August 26, 2013W. Kip Viscusi, Joseph E. Harrington, Jr. and John M. Vernon, (2005) Economics Of Regulation Antitrust, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England

Tanap, (2018), http://www.tanap.com/content/file/tanapnedir_for_web_TR.pdf