Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki değişim ve e-belediyecilik

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alaplı M.Y.O1
Görüntülenme :
931
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi çağı toplumunun katılımcılık, şeffaflık, vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olan “yönetişim” anlayışı, kendisini hemen her alanda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında da göstermektedir. Yerel yönetimler, halka en yakın kamu yönetimi birimidir. Yerel yönetimlerin yeniden yapılanmaları, hizmet sunumlarını elektronik ortama yansıttıkları e-belediyecilik uygulamalarında da izlenebilmektedir. Bu çalışmada, yeniden yapılanma, yerel yönetim, e-devlet ve e-belediyecilik kavramlarının açıklamaları yapıldıktan sonra; bilgi teknolojilerinden faydalanan yerel yönetimlerin hizmet sunumlarının, hem çalışan, hem de vatandaş odaklı olarak nasıl olumlu bir hale gelebileceğine dikkat çekilmektedir. Ülkemizdeki e-belediyeciliğe ilişkin bilgiler verilmiş, e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek amacıyla, devlet ve diğer kuruluşlarca yapılan uygulamalardan söz edilmiştir.

Özet İngilizce :

“Governance” perception of information age society, which has principles like participation, transparency, citizen focusing, accountability, is showing itself in reconstruction of local governments like in all areas. Local governments are the most close public units to society. The reconstruction of local governments can be seen in their e-municipality practices, where they reflect their service presentations to electronic environment. In this study, after introducing reconstruction, local government, e-government and e-municipality concepts; it is advised how local governments can improve their service presentation both in terms of employees and citizens. Information is given about e-municipality in our country and practices made by the government and other institutions to widespread and encourage e-municipality are mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :