Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkemizde internet kafelerin ortam ve kullanıcı profili

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ülkemizde internet kafelerin ortam ve kullanıcı profillerini ortaya çıkarmak ve böylece internet kullanımı ve internet kafeler hakkında daha sağlıklı genel bir değerlendirme yapabilmeye katkı sağlamaktır. Bu bağlamda 81 ildeki internet kafe işletmecileri, internet kafe müşterileri, emniyet müdürlüğü yetkilileri ve 5 ildeki milli eğitim okul idarecilerine bir anket uygulanmıştır. Bu ankette deneklerin kişisel bilgilerinin yanı sıra; İnternet kullanımı, internet kafelerin eğitim ve denetim boyutuyla ilgili konularda görüşleri araştırılmış; ayrıca gruplar arasında anlamlı görüş farklılığı bulunup bulunmadığını ortaya konulmaya çalışılmıştır. Toplam 2748 kişiye uygulanan anketlerle çeşitli araştırma bulgularına ulaşılmış ve konuyla ilgili öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to find out the profiles of the Internet cafes in Turkey and their users and to make a contribution to the general evaluation on the use of Internet and the Internet cafes in Turkey. In this context, a questionnaire has been applied to the managers of Internet cafes in 81 provinces, their customers, officials from the directorate of security, and school managers of national education from 5 provinces. The questionnaire was applied in order to find out personal data of subjects, Internet use, their idea on the use of Internet cafes for education and training and whether there is a meaningful difference among groups. The questionnaire has been applied to 2748 persons in total and various research findings have been obtained and relevant recommendations have been made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :