Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum tutumları ölçeğinin (rsttö) türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği1
Görüntülenme :
726
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, psikiyatri hastalarına karşı toplum tutumlarını ölçmeye yönelik olarak geliştirilen RSTTÖ ölçeği (The community attitudes towards the mentally ill) Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenirliğini değerlendirmek ve sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda; RSTTÖ ölçeği Türkçe Formu’nun ilk analizde düşük geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğu (Cronbach Alpha=0.30; Madde toplam puan korelasyonu r=0.06 ile 0.42) tespit edilmiştir ve RSTTÖ ölçeği Türkçe Formu’ndan madde çıkarımı sonrasında üç faktörlü bir yapı ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu faktörler: Korku/Dışlama”, Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi” ve İyi niyet olarak adlandırılmıştır. RSTTÖ ölçeğinin 21 maddelik Türkçe Formu’nun Cronbach alpha değeri: 0.72; madde toplam puan korelasyonu r=0.21 ile 0.42 arasında bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This research was carried out to evaluate the reliability and validity of the Turkish Form of the RSTTÖ scale (The community attitudes toward the mentally ill) which measured the community attitudes toward the mentally ill and to examine attitudes of the health staff toward the mentally disorder. According to the results obtained in the study, the Turkish Form of the RSTTÖ scale had low reliability and validity (cronbach alpha=0.30; item-total-item correlation r=0.06-0.42). Factor analysis of the community attitudes toward the mentally ill (RSTTÖ) inventory revealed three components. These components were called Fear/ Exclusion, Goodwill and The community mental health ideology. And Then It was determined that cronbach alpha=0.72 and item-total-item correlation showed change between r=0.42 and r=0.42 of the RSTTÖ scale’s Turkish Form which had 21 items.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :