Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meb’e bağli okullarda yönetici olarak çalişan personelin zaman yönetimi kavram algilamasinin uygulamali olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Güven Grup A.Ş. Finans Müdürü1, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi2, Sadi Onbaşı İlköğretim Okulu Müdürü3, Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi4
Görüntülenme :
728
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde zaman yönetimi etkinliği oldukça önemlidir. Zaman yönetimi etkinliği çalışanların verimlilik, performans ve iş doyumları üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkiler meydana getirir. Bu nedenle zaman avramının dijital ya da mekanik bir kavram olgusundan uzaklaştırılarak, zaman kıymet faktörünün ön plana
çıkarılması gerekir. Özellikle son yıllarda zaman yönetiminin önemi daha da ön plana çıkmıştır. Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde ve yaşam boyu eğitim müktesebatı çerçevesinde yönetim mekanizmasının etkin işleyişi bu nedenle önemlidir. Yönetim mekanizmasındaki bu etkinliğin diğer çalışanlara yansıması sağlanmalıdır. Bu
yönde birçok işletme ve kurum çalışanların zaman yönetim etkinliği ile performans ve verimlilik artışına yönelik uygulamalar gerçekleştirmektedir. Uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada MEB’e bağlı farklı okullarda çalışan 263 katılımcı bulunmaktadır. Katılımcılara daha önce güvenirliliği Cronbach's Alpha 0,967 olan
uygulanmış bir anket kullanılmıştır. Bu çalışmada ise Cronbach's Alpha 0,933 değeri elde edilmiştir. Anketten elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programı ile analiz edilip sonuca gidilmiştir. Analizde ki-kare, çok değişkenli varyans, anova testleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda zaman yönetim etkinliğinin iş doyumu, performans ve verimliliği etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, the efficiency of time management is of utmost importance. The effectiveness of time management creates positive or negative effects on productivity, performance and job satisfaction of staff. Therefore, instead of describing time as a digital and mechanical concept, the time value factor should be emphasized. Recently, the significance of time management has been much in evidence. Thus, the effectiveness and efficiency of the management mechanism is indisputable during Turkey’s European Union accession period within the framework of the acquis on life long learning. The effectiveness in the management mechanism
should also be projected to other staff members. To this end, several applications have been performed in relation to time management and productivity of a number of people working in organizations and institutions. This applied study comprises 263 participants working at several schools connected to MEB. Cronbach’s Alpha, whose former reliability has been 0.967, has been implemented to the participants. In this study, the reliability of Cronbach’s Alpha is 0.933. Data obtained from the survey have been analysed by using SPSS statistical 17 program and the results and findings have been provided at the end of the study. In the analysis, such tests as
chi-square, multivariate variance and anova have been applied. At the end of the study, it is clearly detected that the efficiency of time management has affected job satisfaction, job performance and productivity.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :