Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi: Prof.Dr. Seyit Aydın (Kastamonu Üniversitesi Rektörü)

Owner: Prof. Dr. Seyit Aydın (Kastamonu UNiversity Rector)

 

Genel Yayın Yönetmeni: Prof.Dr. Yaşar Aktaş (Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)

General Publishing Manager: Prof.Dr. Yaşar Aktaş (Kastamonu University Economics and Administrative Sciences Faculty Dean)

 

Editör: Prof.Dr. Yaşar Aktaş

Edıtor: Prof.Dr. Yaşar Aktaş

Editör Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Serkan Dilek

Assistant Editors: Ass. Prof.Dr. Serkan Dilek

 

Lisan Editörleri: Yrd.Doç.Dr. Gülten Küçükbasmacı- Okt.Mustafa Öztürk Akçaoğlu- Okt.Mehmet Bolluk

Language Editors: Ass. Prof.Dr. Gülten Küçükbasmacı- lec. Mustafa Öztürk Akçaoğlu- lec.Mehmet Bolluk

 

Danışma Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Yaşar AKTAŞ (Kastamonu Üniversitesi)

Prof.Dr. Mümin ERTÜRK (Arel Üniversitesi)

Prof.Dr. Nurdan ASLAN (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Suut DOĞRUEL (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Fatma DOĞRUEL (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Koray BAŞOL (Arel Üniversitesi)

Prof.Dr. Osman Zekayi ORHAN (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Sinan BAYRAKTAROĞLU (Yıldırım Beyazıd Üniversitesi)

Prof.Dr. Suat OKTAR (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ercan EREN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof.Dr. Sudi APAK (Beykent Üniversitesi)

Prof.Dr. Tuncer Asuna KUTLU (Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof.Dr. Yusuf SÜRMEN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof.Dr. Uğur Selçuk AKALIN (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Gülsüm AKALIN (Marmara Üniversitesi)

Doç.Dr. Uğur ÖZGÖKER (Arel Üniversitesi)

Doç.Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi)

Doç.Dr. İlhan AKSOY (Kastamonu Üniversitesi)

Doç.Dr. Nuray TERZİ (Marmara Üniversitesi)

Doç.Dr. Bayram ÇOŞKUN( Alpaslan Üniversitesi)

Doç.Dr. Ercan TAŞKIN (Dumlupınar Üniversitesi)

Doç.Dr. Mahmut ZORTURK (Dumlupınar Üniversitesi)

Doç.Dr. Hüsamettin İNANÇ (Dumlupınar Üniversitesi)