Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Business Economics and Political Science (JOBEPS)

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi/Owner

Prof. Dr. Erol ORAL

Rektör/Rector

Turgut Özal Üniversitesi/Turgut Özal University

Editör/Editor

Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK

Turgut Özal Üniversitesi/Turgut Ozal University

Editör Yardımcıları/Assistant Editors

Doç. Dr./Associate Prof. Dr. Ahmet BEŞKAYA

Yrd. Doç. Dr./Assistant Prof. Dr. Lamiha GÜN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Managing Director

Yrd. Doç. Dr./Assistant Prof. Dr. Yavuz KAHRAMAN