Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan & Toplum Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Editörler Kurulu


 
Assist. Prof. Berat Açıl

 

  1. , İstanbul Şehir Üniverstesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye


 
Yrd. Doç Dr. Hediyetullah Aydeniz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
 
Dr. Yusuf Alpaydın, İlmi Etüdler Derneği, Türkiye
 
Arş. Gör. Adem Başpınar, Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Yunus Çolak, İLKE Eğitim ve Kültür Derneği, Türkiye
 
Arş. Gör. Taha Eğri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü, Türkiye
 
Arş. Gör. Ümit Güneş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Fakültesi, Gemi Makineleri Ana Bilim Dalı, Türkiye
 
Arş. Gör. Ali Kaya, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye
 
Haşim Koç, Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye
 
Assist. Prof. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

 

Yayın Kurulu


 
Prof. Dr. Abdel-Rahman Yousri Ahmad

 

  1. , Alexandria University


 
Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı, İstanbul Şehir Üniveritesi İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
 
Doç. Dr. Ferid Alatas, National University of Singopure, Singapur
 
Yrd. Doç Dr. Necati Anaz, Konya Üniversitesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Bünyamin Bezci, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Aynur Can, Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye
 
Prof. Dr. Masudul Alam Choudhury, Department of Economics and Finance, College of Economics and Political Science, Sultan Qaboos University, Umman
 
Doç. Dr. Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. A. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Yunus Kaya, University of North Carolina Wilmington, ABD
 
Prof. Dr. Douglas Kellner, University of California, Los Angeles Department of Philosophy, ABD
 
Doç Dr. Abdülhamit Kırmızı, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Fahim Khan, Riphah International University, Pakistan
 
Prof. Dr. Stjepan Gabriel Mestrovic, Texas A&M University Depertment of Sociology, ABD
 
Dr. Fırat Oruç, ABD
 
Dr. Ruggero Vimercati Sanseverino, Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), Fransa
 
Dr. Volkan Yildiran Stodolsky, ABD
 
Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Türkiye
 
Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisad Bölümü, Türkiye

 

Danışma ve Hakem Kurulu


 
Prof. Dr. Baki Adam

 

  1. , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye


 
Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Mahmut Hakkı Akın, Selçuk Üniversitedsi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Necati Alkan, Dept. of Islamic & Middle Eastern Studies, Hebrew University of Jerusalem
 
Doç. Dr. Necmettin Alkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Haluk Alkan, Erciyes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Recep Alpyağıl, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Eşref Altaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Doç Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Köksal Alver, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Necati Anaz, Konya Üniversitesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Mehmet Anık, Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Berdal Aral, Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Nurullah Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Dr. Ali Aslan
 
Dr. Mahmut Ay, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Selçuk Üniversitedsi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Mehmet Bahçekapılı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi, Türkiye
 
Doç. Dr. Cengiz Batuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Fatih Bayram, Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Murtaza Bedir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Edip Asaf Bekaroğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Bünyamin Bezci, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
 
Prof. Dr. Ayhan Bıçak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Ramazan Biçer, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Doç. Dr. Mustafa Cihan Camcı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Cengiz Ceylan, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Vildan Serdaroğlu Coşkun, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye
 
Prof. Dr. Nur Betül Çelik, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Türkiye
 
Doç. Dr. Murat Çemrek, Selçuk Üniversitedsi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Tamer Çetin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı, Türkiye
 
Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türkiye
 
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Gökhan Yavuz Demir, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SosyolojiBölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Osman Demir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Dinç, Süleyman Şah Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü., Türkiye
 
Prof. Dr. Zeynep Direk, Galatasaray Üniversitesi, Türkiye
 
Doç. Dr. Burhanettin Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Selman Dursun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye
 
Prof. Dr. Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Türkiye
 
Doç. Dr. A. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Alev Erkilet, Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Sabri Erturhan, Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih Gecit, İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
 
Prof. Dr. Erol Göka, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Necmettin Gökkır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. İrfan Haşlak, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Enes Kabakçı, Türkiye
 
Doç. Dr. Yunus Kaya, University of North Carolina Wilmington, ABD
 
Doç. Dr. ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Oktay Köse, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Hasan Kösebalaban, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Ahmet Okumuş, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 
Dr. Sevinç Alkan Özcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye
 
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Suvat Parin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, Türkiye
 
Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Şükrü Sim, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. M. Emin Soydaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojileri Bölümü, Türkiye
 
Dr. Necdet Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
 
Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Rıdvan Şentürk, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı, Türkiye
 
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye
 
Doç. Dr. Ömer Faruk Teber, Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Türkiye
 
Doç. Dr. Mustafa Tekin, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Prof. Dr. Gülgün Erdoğa Tosun, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Halil Tunalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Ömer Türker, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültei İslam Felsefesi Anabilim Dalı, Türkiye
 
Doç. Dr. Şevket Yavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 
Yrd. Doç Dr. Hasan Basri Yalçın, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
 
Prof. Dr. Madaim Yanık, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikokloji Bölümü, Türkiye
 
Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisad Bölümü, Türkiye
 
Doç. Dr. Tuncay Zorlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Türkiye