Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.


Editör / Editor-in-Chief
Dr.Gökhan SARI

Editör Yardımcısı / Editorial Asistant
Dr.Orhan GERDAN

Türkçe Redaktörü / Turkish Language Editor
Jale Gül ÇORUK

İngilizce Redaktörü / English Language Editor
Dr. Ekrem SOLAK

Yayın Kurulu / Editorial Board
Dr. Gökhan SARI
Dr. Nihat AKÇAY
Dr. Ali Murat İLHAN
Dr. Ercan SEYHAN
Dr. Orhan GERDAN
Dr. Cenker Korhan DEMİR