Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği türkiye iliflflkilerinde kozmopolitan kimlik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

 

Avrupa’nın yüzyıllar boyu süren birlik arayıflları içerisinde belki de son yılların en somut geliflmesi olarak nitelendirebileceğimiz Avrupa Birliği süreci ve bu süreçte Avrupa’nın kendisini yeniden tanımlama giriflimleri son yıllarda sosyal bilimcilerin ilgisini çeken en önemli konulardan biri olmufltur. Avrupa Birliği ile birlikte yeni Avrupa kimliğini oluflturacak öğenin, diğerlerinin ötekilefltirildiğ i dini-kültürel bir bakıfl açısı mı yoksa herkesi kucaklayarak büyümeyi arzulayan kozmopolitan bir yaklaflım mı olacağı konusu da Avrupalı bilim adamları ve siyasetçiler tarafından sıkça gündeme getirilmektedir. Tabiî ki her iki durumda da Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği büyük bir önem taflımaktadır. Türkiye’nin üyelik süreci, kültürel söylemi savunanlar açısından nasıl bir felaket ise kozmopolit Avrupa hayalini taflıyanlar için de o denli önemli bir geliflme olarak tasavvur edilmektedir. Bu makalede Kozmopolitanizm kavramı ve Avrupa kimliğini kozmopolitan yaklaflım üzerinden oluflturma gayretleri kısaca aktarılırken Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin kendisinde yarattığı tartıflmalar kadar Avrupa’da ortaya çıkardığı kamplaflmalara da dikkat çekilmek istenmifltir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :