Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve ukrayna’daki atasözlerin- de kadın görüntüsü: dil karşılaştır- malı özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ukrayna Milli Bilimler Akademisi1
Görüntülenme :
781
DOI :
Özet Türkçe :

Herhangi bir dilin atasözleri ve deyimleri dilsel araştırmalar için güçlü bir kaynaktır. Atasözleri, halk deneyimi, zihniyeti, geleneği, kültür zenginliği ve özellikle ulusal dilin dünya manzarasını göstermektedir. Modern dil çalışmalarında cinsiyet araştırmaları önemli bir yer işgal etmektedir. Dilde kadın kavramı her taraftan araştırılmaktadır. Bildirimizin amacı şudur; Kadın kavramı Türk ve Ukrayna’daki atasözlerinde tarif etmek ve karşılaştırmalı bir açıklama yapmaktır. Daha önce yapılan analizlerde çok ortak nokta ve aynı çizgi belirlenmiştir. Bize göre bu husus halklarımız arasında yakın tarihte, kültürel ve zihinsel ilişkiler olduğunu göstermektedir. Bildiride Türk ve Ukrayna’daki kadın kavramıyla ilgili atasözleri aşağıdaki kriterlere göre araştırılmaktadır; Dış özellikleri (olumlu/olumsuz fiziki özellikleri), İç özellikleri (kadın karakteri, aklı, kişisel nitelikleri).

Özet İngilizce :

Proverbs and idioms of any language is a powerful resource for linguistic researching. Idioms, proverbs show the folk experience, spirit, tradition, culture, wealth, and especially in view of the national language world model. In the modern language researching the gender studies have the one of the most inportant place. The concept of women are being investigated from the whole sides of language. The aim of this paper is to research and the make a comparative description of concept of the woman in the Turkish and Ukrainian proverbs. How to shows the earlier analysis of this proverbs and idioms between Turks and Ukrainians are so much common features. In the article Turkish and Ukraine proverbs and idioms related to the concept of woman being investigated by the following criterions: exterior features (positive/negative physical characteristics), internal characteristics (character, intellect, personal qualities).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :