Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve kazakistanlı spora katılımcı erkek üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçlarının karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Kazakistan’dan gelip Ankara’da farklı üniversitelerde öğrenim görürken, yüksek öğrenim yurtlarında kalan, bu süreç içerisinde spor yapmak isteyenlere açık olan kapalı spor salonundan beraberce istifade eden Kazak ve Türk üniversite öğrencilerinin 15 boyutta psikolojik ihtiyaçları incelenmiş, araştırmanın bulguları aşağıda özetlenmiştir: 2. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları: Psikolojik ihtiyaçlar Murrayın 1938’de saptadığı insan davranışlarını yönlendiren psikolojik ihtiyaçları ölçmek amacıyla, “Alien Edwards tarafından geliştirilen Edwards kişisel tercih envanteri” (Edwards Personal Priferans Shedule) olarak bilinen ve Türkiye’de Prof. Dr. Yıldız Kuzgun tarafından dilimize çevrilip, güvenirliği ve geçerliği saptanmış olan ölçme aracı kullanılmıştır. (Kuzgun 1985:1-2,69-85) Ölçek 15 ihtiyacı belirlemektedir. Bunlar başarma, uyarlık,düzen, gösteriş, özerklik, yakınlık, gösterme, duyguları anlama, ilgi görme, başatlık, kendini suçlama, şefkat gösterme değişiklik, sebat, karşı cinsle ilişkiler ve saldırganlık boyutlarıdır. Bu ihtiyaçlarla ilgili tanımlar ve açıklamalara ileride ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. İşlemler t testiyle analiz edilmiş, işlemler içi SPSS Windows Paket programı kullanılmıştır. 3. Edwards kişisel tercih envanterinde, maddeler zorunlu seçmeli olup, 15 ihtiyacın her birinin diğerleriyle ikişer kere karşılaştırılması gerekmektedir. Bu yolla elde edilen madde sayısı aslında 210’dur. Ancak envanterin ciddi biçimde doldurulup doldurulmadığını kontrol için maddelerden 15 tanesini envanterde ikişer kere yer verilmektedir. Böylece madde sayısı 225 olmaktadır. Bu çalışmada 30 Kazakistanlı, 40 Türkiyeli öğrenci olmak üzere toplam 70 envanter değerlendirmeye alınmış, 30 envanter güvenilirlik puanının altında (9) puan altı olduğundan değerlendirilmeye alınmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :