KASITSIZ HAKARET (MICROAGGRESSIONS) VE TÜRKİYE’DE SIK GÖRÜLEN ÖRNEKLERİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki yabancı uyruklu bireylerin “mikroagresyonlar”a (microaggressions) ilişkin tecrübelerini ve sorunlarını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda Türkiye’ye eğitim, daha iyi bir hayat için göç ya da savaştan kaçış gibi değişik sebeplerle gelen bu bireylerin mikroagresyonların değişik çeşitlerinden hangilerine ne sıklıkla maruz kaldıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma beş farklı ilde yapılan görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinden öğrenci, öğretmen, öğrenci velileri ve doktorlar ile görüşülmüştür. Verileri toplamak için katılımcılara “Türkiye'de sizin kültürünüze ve etnik farklılığınıza yönelik kasıtlı ya da kasıtsız kırıcı, incitici söz ve davranışlara maruz kalıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmanın sonuçları mikroagresyonların ülkemizde çok ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Araştırmaya göre Türk insanı yabancılara karşı eskisi kadar anlayışlı değildir ve yabancı uyruklu kimselere kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi ve dışlanmış hissettirecek davranışlar çok yoğundur. Yabancılara hep olumsuz şeyler yakıştırılmakta, burada istenmedikleri sezdirilmekte hatta ülkemizdeki birçok sıkıntının nedeni olmakla itham edilmektedirler. Ayrıca araştırmanın bulguları yabancı uyruklu kişilerin kültürleri ile ilgili önyargılardan muzdarip oldukları ve özellikle ırkla ilgili açık, doğrudan hakaretlere de yoğunlukla hedef oldukları yönündedir.

Unintentional Insult (Microaggressions) and Its Common Examples in Turkey

This study aims to investigate the experiences and problems of foreign nationals in Turkey, concerning microaggressions. Thus, it was aimed to find out which types of microaggressions -and at what frequency- are experienced by people who come to Turkey for different reasons like education, pursuit of a better life or escaping from war. The study was conducted in five different cities of Turkey. Students from primary school to university, teachers, parents and doctors took part in the study. The participants were asked the single question “Do you ever experience deliberate or undeliberate insults, whether verbal or behavioral, targeting your ethnic identity and diversity in Turkey?” The results of the study show that microaggression is a very serious problem in Turkey. It can be gathered from the findings that Turkish people are not as tolerant to foreign people as they used to be. Behaviors that make people of foreign origin feel like second-class citizens and alienated take place quite often. Foreigners are usually connected with negative occurrences and they are reminded that they are not welcome in this country. These people are also accused of causing many misfortunes in the country. The study also exhibits that foreign nationals suffer greatly from prejudices about their cultures and they become the target of explicit and direct insults particularly regarding their race. 

Kaynakça

Bonifacio, Luisa - Gushue, George V. - Mejia-Smith , Brenda. "Microaggressions and Ethnic Identity in the Career Development of Latina College Students". The Counseling Psychologist, 46/4 (2018): 505-529.

Canel Çınarbaş, Deniz - Albayrak Kaymak, Deniz - Sart, Hande. "Engelli mi Engellenen mi?: Türkiye’de Engellilerin Karşılaştıkları Ayrımcı Tavır ve Davranışlar". 17. Ulusal Psikoloji Kongresi :108-109. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2012.

Er, Mehmet. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mikroagresyon". Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 1/2 (2018): 92-99.

Garabayev, B. "Türkiye'de Yüksek Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Uyum Sorunları ve Türkiye ve Türklere İlişkin Kalıp Yargılar". Niğde Üniversitesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güleç, İsmail - İnce, Bekir. "Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama ilişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma". Sakarya University Journal of Education, 3/3 (2013): 95-106.

Hinton, Eric L. "Microinequities: When small slights lead to huge problems in the workplace". DiversityInc (Mart 2004)

Helms, Janet E. "A race is a nice thing to have: A guide to being a white person or understanding the white persons in your life. Topeka KS: Content Communications, (1992)

Kıroğlu, Kasım - Kesten, Alper - Elma, Cevat. "Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo- Kültürel ve Ekonomik Sorunları". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6/2 (2010): 26-39.

Lilly, Flavius R. - Owens, Jenny - Bailey, Tashara - Ramirez, Amy - Brown, Whitney - Clawson, Clancy - Vidal, C. "The Influence of Racial Microaggressions and Social Rank on Risk for Depression Among Minority Graduate and Professional Students". College Student journal, 52/1 (2018): 86-104.

McTernan, Emily. "Microaggressions, Equality, and Social Practices". Wiley Online Library, (2007).

Merriam-Webster Online Dictionary, https://www.merriam-webster.com/words-at-play/microaggression-words-were-watching (24.01.2019)

Merriam-Webster Sözlüğü, https://www.merriam-webster.com/ (12.12.2018).

Nigatu, H. Adane. 21 Racial Microaggressions You Hear on a Daily Basis (2013). www.buzzfeed.com. (12.12.2018)

Pierce, Chester. "Offensive Mechanisms". Black Seventees. Haz. Floyd Barbour. 265-266, 1970.

Shenoy-Packer, Suchitra. "Immigrant Professionals, Microaggressions, and Critical Sensemaking in the U.S. Workplace". Management Communication Quarterly, 29/2 (2015): 257–275.

Sue, Derald Wing - Capodilupo, Christina - Torino, Gina - Bucceri, Jennife - Holder, Aisha - Nadal, Kevin - Esquilin, Marta. "Racial Microaggressions in Everyday Life: Implications for Clinical Practice". Teachers College, 62/4 (2007):271-286.

Wells, Catharina. "Microaggressions: What They Are and Why They Matter." Texas Hispanic Journal of Law and Policy, 24/61 (2017) : 61-79.

Yüksek Öğretim Kurumu, https://istatistik.yok.gov.tr/ (05.01.2019).

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/faaliyet-raporlari (20.01.2019).

Zukauskas, R., Salem Press Encyclopedia, www.salempress.com (25.12.2018)