BORSA İSTANBUL VE ALT ENDEKSLERİNDE ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: FOURIER YAKLAŞIMI

Öz Bu çalışmanın amacı, BİST 100(Getiri) ve alt endekslerinde 30.06.2000-29.12.2017 dönemlerinde etkin piyasa hipotezinin geçerli olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla zayıf formda piyasanın etkinliği birim kök testleri yardımıyla incelenmiştir. Bu aşamada geleneksel doğrusal birim kök testlerinden ve trigonometrik terimler yardımıyla yumuşak geçişlere izin veren Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) testinin Fourier uyarlamasından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, incelenen dönemde serilerin birim köklü olduğu saptanmıştır. Bu da ele alınan piyasalarda zayıf formda etkin piyasa hipotezinin geçerli olduğu anlamına gelmektedir.

Kaynakça

Atan, S. D., & Özdemir, Z. A. & Atan M. (2009). Hisse Senedi Piyasasinda Zayif Formda Etkinlik: İmkb Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 33-48

Aydın, M. (2017), Examination Of The Validity Of Purchasing Power Parity (PPP) With Fractured Fourier Unit Root Tests: The Case Of Fragile Five Countries, Journal Of Applied Research İn Finance And Economics, 3(4), 18-28.

Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409.

Celik, T. T., & Taş, O. (2009). Etkin Piyasa Hipotezi Ve Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları, İTÜDERGİSİ/B, 4(2), 11-22

Cevik, E. I. (2012), İstanbul Menkul Kiymetler Borsasi’nda Etkin Piyasa Hipotezinin Uzun Hafiza Modelleri İle Analizi: Sektörel Bazda Bir İnceleme, Journal Of Yaşar University, 7(26), 4437-4454.

Coşkun, Y. And Seven, U. (2016). Efficiency Of Financial Markets (In Financial Markets And Institutions: Theory And Practice In Turkey), Chapter 9, Seckin Publication, Ed: Aysel Gündogdu, 289-319.

Demireli, E., Akkaya, G. C., & Elif, İ. B. A. Ş. (2010), Finansal Piyasa Etkinliği: S&P 500 Üzerine Bir Uygulama, CÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 53-67.Dickey, D.A. ve W.A. Fuller (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427–431.

Doğan, H. H. (2017), Finans Sektöründe Sürpriz Kara Yatırımcı Tepkisi: Türkiye’den Bir Uygulama (Master's Thesis), Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Elliot, G., T.J. Rothenberg, and J.H. Stock (1996). Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root, Econometrica, 64, 813-836

Enders, W., & Lee, J. (2012), The flexible Fourier form and Dickey–Fuller type unit root tests, Economics Letters, 117(1), 196-199.

Enders W. Ve Lee J. (2012). A Unit Root Test Using A Fourier Series Toapproximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin Of Economics And Statistics, 74, 4

Fama, E. F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work, The Journal Of Finance, 25(2), 383-417.

Gümüş, F. B., Ve Zeren, F., (2015), Analyzing The Efficient Market Hypothesis With The Fourier Unit Root Tests: Evidence From G-20 Countries, Ekonomski Horizonti 16(3), 225-237.

Harvey, D. I., Leybourne, S. J., & Xiao, B. (2008). A Powerful Test For Linearity When The Order Of Integration Is Unknown. Studies In Nonlinear Dynamics & Econometrics, 12(3).

Kaderli, Y., Doganer, M., & Baskaya, H. (2017), Borsa Istanbul'da Islem Gören Firmalarin Yeni Is Iliskisi Duyurularinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerindeki Kisa Vadeli Etkisinin Olay Etüdü Ile Incelenmesi/An Assessment Of Short-Term Effects Of New Business Association Announcements Of Companies In Borsa Istanbul On Stock Prices Through Event Study, Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 9(33), 429.

Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003) Testing For A Unit Root In The Nonlinear STAR Framework, Journal Of Econometrics, 112(2), 359-379.

Kiyilar, M. (1997), Etkin Pazar Kuramı Ve Etkin Pazar Kuramının IMKB’de İrdelenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No: 86.

Kilic, Y., & BUĞAN, M. F. (2016), The Efficient Market Hypothesis: Evidence From Turkey, International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, 6(10), 262-272.

Koyuncu, T., & Aslan, A. (2017), Etkin Piyasa Hipotezi Ve Gelişmiş Borsalar Üzerine Bir Uygulama: Panel Veri Analizi. Kapadokya Akademik Bakiş (Kab), 17.

Kruse, R. (2011), A New Unit Root Test Against ESTAR Based On A Class Of Modified Statistics, Statistical Papers, 52(1), 71-85.

Kwiatkowski, D., P.C.B. Phillips, P. Schmidt and Y. Shin (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root, Journal of Econometrics, 54, 159-178.

Malcıoğlu, G., , Aydın, M. (2016), Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Testi., Journal Of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(1), 112-123.

Özdemir, Z. A. (2008), Efficient Market Hypothesis: Evidence From A Small Open-Economy, Applied Economics, 40(5), 633-641.

Phillips, P.C.B. and P. Perron (1988), Testing for Unit Roots in Time Series Regression, Biometrika, 75, 335-346.

Samuelson, P. A. (1965), Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, IMR; Industrial Management Review (Pre-1986), 6(2), 41.

Sülkü, S. N., & Ürkmez, E. (2018) Hisse Senedi Getirilerinde Doğrusal Olmayan Dinamikler: Türkiye'den Kanitlar, 1. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 473-484.

Vaidyanathan, R., & Gali, K. K. (1994), Efficiency Of The Indian Capital Market, Indian Journal Of Finance And Research, 5(2), 35-38.

Zeren, F., Kara, H., & Ari, A. (2013), Piyasa Etkinliği Hipotezi: İMKB Için Ampirik Bir Analiz, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 141-148.

Zhang, D., WU, T. C., Chang, T., & LEE, C. H. (2012), Revisiting The Efficient Market Hypothesis For African Countries: Panel Surkss Test With A Fourier Function, South African Journal Of Economics, 80(3), 287-300.