Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

John rawls’un iki adalet ilkesi bağlamında adalet ve kalkınma partisi’nin sosyal politika anlayışı ve uygulamaları

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
881
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluğun azaltılması ve sivil özgürlüklerin tam olarak hayata geçirilmesi insanlığın iki önemli amacını oluşlturmaktadır. Bu iki amacın gerçekleşltirilmesi beraberinde çözülmesi oldukça güç gerilimler yaratmaktadır. Bununla beraber Amerikan siyasal filozof Rawls’un ortaya koyduğu adalet kuramı bu gerilimi azaltmada önemli bir rol oynadı. Bir yandan hakkın iyiye önceliğini vurgulayarak temel hak ve özgürlüklerin önceliğine vurgu yapmış diğer yandan fark ilkesi ile gelirin adil olmayan dağılımına hangi koflulda tahammül edilebileceğini göstererek özgürlükle sosyal adalet arasındaki gerilimi azaltmaya çalışılmışltır. Bu çalışlma Rawls’un adalet kuramından yola çıkarak 2002 yılından beri iktidarda olan Adalet ve kalkınma Partisi’nin (AKP) sosyal politika anlayışını irdelemeye çalışlmaktadır. Rawls’un adalet kuramının birinci ilkesi olan eşit temel özgürlükler ilkesi ile AKP’nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde yaptığı reformlar değerlendirilmeye çalışılırken, diğer yandan fark ilkesi ile yoksulluk ve yoksullara yönelik politikaları anlaflılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Easing poverty and maximising basic rights and freedoms are the most important two aims of humanity and there has always been a conflict to realize those two aims. However, American political philosopher, John Rawls, in his book "A Theory of Justice", put forward a theoretical framework which aims to reconcile those aims. In his theory Rawls put a great emphasis on the priority of basic rights and liberties and also provided a criteria which can be utilized in determining the extent to which inequalities are permitted in a society. By basing especially on the two principles of the justice theory of Rawls, the Turkish context starting from 2002 when Justice and Development Party came to power has been looked at. It has been argued that Government’s efforts to widen civic liberties to become a member of the EU reminds us the first principle of Rawls’s theory of justice, and contributed to the improvement of the Turkish democracy. Social policy understanding and practices of the Government has been evaluated by reference to the difference principle of Rawls’s theory.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :