Yıl 2018, Cilt: 18 Sayı : 1 Sayfalar 107 - 120 2018-02-01
Evaluation of Critical Success Factors in the Transitional Processes of Industry 4.0 using DEMATEL Method
Sanayi 4.0 Geçiş Süreçlerinde Kritik Başarı Faktörlerinin DEMATEL Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Aydın KOÇAK,Aslı DİYADİN
20 261

Enterprises have difficulty in managing their supply chain as the World has become a single market because of rapid growth in information systems and technologies. In this sense, Industry 4.0 has become popular in recent years as a result of seeking ways to manage supply chain more effectively. Consequently, enterprises are getting prepared to move from the 3rd Industrial Revolution to the 4th Industrial Revolution. Identification of the factors affecting the success of enterprises in this transition process and understanding the effects of these factors are important in terms of the effectiveness of the process of transition to Industry 4.0.In this study, firstly literature review was carried out to determine critical success factors in the processes of transition to Industry 4.0. Then, these factors were evaluated by decision makers of a German company which is located in İzmir, is a global producer in the textile sector and has initiated the Industry 4.0 processes. All data was evaluated using the DEMATEL method in order to analyze the success factors affecting the enterprise’s process of transition to the industry 4.0
Bilgi sistem ve teknolojilerindeki hızlı büyüme Dünya’yı tek pazar haline getirmesi sonucu işletmeler tedarik zincirini yönetmek konusunda zorlanmaya başlamışlardır. Bu anlamda tedarik zincirinin daha etkin yönetilmesi arayışları sonucunda Sanayi 4.0, son yıllarda yayılmaya başlayan bir kavram olmuştur. Bunun sonucu olarak işletmeler 3. Sanayi devriminde 4. Sanayi devrimine geçmeye hazırlanmaktadırlar. Bu geçiş sürecinde işletmelerin başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin etkilerinin anlaşılması Sanayi 4.0’a geçiş süreçlerinin etkinliği açısından önemli bir konudur. Bu çalışmada öncelikle Sanayi 4.0 geçiş süreçlerinde kritik başarı faktörleri belirlenmesi için literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonrasında bu faktörler İzmir ilinde yer alan, tekstil sektöründe Dünya ölçeğinde üretim yapan ve Sanayi 4.0 süreçlerini başlatmış olan Almanya merkezli bir işletmenin karar vericileri tarafından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler DEMATEL yöntemi kullanılarak işletmenin Sanayi 4.0 geçiş süreçlerini etkileyen başarı faktörleri analiz edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Alçın, S. (2016) "Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0", Journal of Life Economics, 19-30.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2018


Makalenin Yazarları
Aydın KOÇAK
Aslı DİYADİN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.