Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi etiğinin ölçümü:türkiye üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
769
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'de vergi etiğinin ölçümü ve vergi etiğinin vergi kaçırma üzerine etkisi 481 vergi mükellefi ile anket çalışması yapılarak araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları, vergi etiğinin vergi ödemede önemli bir faktör olduğunu göstermektedir: vergi etiği skorundaki artışlar vergi kaçırma olasılığını azaltmaktadır. Ampirik bulgular üniversite mezunu olan vergi mükelleflerinin üniversite mezunu olmayanlara göre daha yüksek vergi etiği skoruna sahip olduklarını, ve dolayısıyla vergi kaçırma eğilimlerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Erkek mükelleflerin bayanlara göre daha düşük vergi etiği skoruna sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

We aim to measure tax ethics and its impact on tax evasion by carrying out a survey with 481 taxpayers in Turkey. Empirical findings suggest that tax ethics is an important factor that affects tax compliance: increases in tax ethics scores reduce the probability of tax evasion. The results reveal that taxpayers with a university degree have higher tax ethics scores than those without a university degree, and therefore they have lower probability of evading. It is also found that males have lower tax ethics score than females.

Anahtar kelimeler :

Tax ,

Ethic ,

Turkey ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :