İmam Hatip Liselerinde Hadis Dersi Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme: Artvin İli Örneği

...
Anahtar Kelimeler:

An Assesment on Teaching the Hadith Course in Imam Hatip High Schools: The Case of the City of Artvin

...

93722 23012

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Atatürk ve Yükseköğretim Modernizasyonu

Ayşen İÇKE

Akademik Ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Alperen YANDI, İbrahim Alper KÖSE

Matematiksel Yatkınlık: İlkokul Ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yatkınlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yeliz YAZGAN, Recai AKKAYA, Dilek SEZGİN MEMNUN

Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Tercihleri (Ankara Üniversitesi Örneği)

Esin Bağcan BÜYÜKTURAN

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2010 6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Alt Testi Maddelerinin Geçerli Kazanımları Ölçme Derecelerinin Belirlenmesi

Zekeriya NARTGÜN, Melike ÖZER

Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Programı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yasemin HORASAN, Halil AYDIN, Rıdvan KETE

İlkokul 1. Sinifa Kaydolan Okul Öncesi Dönem Çağindaki Öğrencilerin (60-69 Ay) Yaşadiklari Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Mehmet ÖZENÇ, Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitsel Ortamlara Yansımaları (Öğretim Üyesi Görüşleri)

Sema ALTUN YALÇIN, Sinan YALÇIN, Sakıp KAHRAMAN, Zeynel Abidin YILMAZ

Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Abdullah Çağrı BİBER, Ali Yiğit KUTLUCA

Tübitak 4004 Projelerinin, ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi’ Kapsamında Değerlendirilmesi

Emel OKUR BERBEROĞLU, Selçuk UYGUN