Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin cep telefonu talebini etkileyen faktörler -dumlupınar üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulama-

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Teorisi A.B.D1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Teorisi 2, Uşak Üniversitesi Uşak MYO3
Görüntülenme :
802
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de GSM operatörü abonelerinin önemli bir kısmını gençler dolayısıyla da üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla cep telefonu üreticilerinin hedef kitlesi halini alan üniversite öğrencilerini temsilen Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri bu çalışmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Çalışmada Dumlupınar Üniversite'sinde öğrenim gören öğrencilerin cep telefonu ilk talebi ile yenileme talebini etkileyen faktörler anket uygulaması yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin cep telefonu ilk talebini kesinlikle önemli derecede etkileyen faktörler telefonun dayanıklılığı, artırılabilir hafızası ve kamera kalitesi gibi teknik özelliklerdir. Yenileme talebini ise özellikle mevcut telefonun arızalanması, marka güvenirliliği, model, kullanım kolaylığı ve teknolojik yenilikler gibi faktörlerin etkilediği belirlenmiştir. Hem ilk hem de yenileme talebi bakımından fiyat ve gelir değişkenlerinin etkisinin sınırlı kaldığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

A significant part of GSM customers in Turkey is composed of young people thus undergraduate students as in the whole world. Therefore, Dumlupınar University students are this study's main population representing undergraduate students who have become the target group of mobile phone manufacturers. The study aims at determining factors affecting initial mobile phone demand and renewal demand of Dumlupınar University students by means of a questionnaire. Such technical properties as durability, expandable memory and camera quality are among the factors mainly affecting initial mobile phone demand of students. Renewal demand is influenced by factors such as breakdown of the current phone, brand reliability, model, ease of use and technological innovations. The effect of price and income variables is limited in terms of both initial and renewal demand.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :