Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri Ve Kavram Karikatürlerine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

...
Anahtar Kelimeler:

Concept Cartoons Samples In Science Courses and Teachers and Students’ Views towards Concept Cartoons

...

50898 13186

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Düşünme Becerilerine Ve Bilimin Doğası Anlayışlarına Olan Etkisi

Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İki Boyutta Vektörlerde Toplama ve Çıkarma Sorularını Çözerken Yaptıkları Hatalar

Serkan Kapucu

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kalite İle Çocukların Gelişim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Merve CANBELDEK, Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN

Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri Ve Kavram Karikatürlerine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Ali Günay BALIM, Ümmühan ORMANCI, Ertuğ EVREKLİ, Sevinç KAÇAR, Suat TÜRKOĞUZ

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Ayberk Bostan Sarıoğlan, Yüksel Can, İbrahim Gedik

Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

Akif Köse

Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Öğretmen Davranışları

Süleyman Göksoy, Kemal Arıcan, Mamhut Sağır

Lise Öğrencilerinin ‘‘Felsefe’’ Kavramına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi

Serkan Ünsal, Fahrettin Korkmaz, Abdullah Çetin

Ortaokullarda Okutulan Seçmeli Ders Uygulamalarında Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Problemler

Erbil Pamuk, Zafer Kiraz

Zenginleştirilmiş E-Kitapla Desteklenen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi

Fatih Önder, İlhan Sılay