Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite hastahanelerinde örgütsel yapıdan kaynaklanan sorunlar(hasta hakları örnek olayı)

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Süleyman Demirel Üniversitesi2
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün değişen rekabet koşulları içerisinde, sağlık kurumları; müşteri (hasta) odaklı hizmet sunma anlayışını benimsemek zorunluluğundadır. Sağlık Bakanlığı bu amaçla Türkiye genellinde en az 100 yatak kapasiteli tüm kamu hastanelerinde Hasta Hakları Birimlerini (HHB) oluşturmuştur. Üniversite hastanelerinde de bu doğrultuda HHB'ye her geçen gün daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, sunulan bir hizmeti en iyi değerlendirebilecek olan müşteriler dikkate alınarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi HHB'ye Ekim 2006 - Kasım 2007 döneminde yapılan 100 adet dilek ve şikayet başvuruları içerik analizi yapılarak örgütsel yapıdaki sorunlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bulunan sonuçlar neticesinde hangi örgütsel faktörün ne ölçüde başvuru konusu olduğu ve yapılabilecek düzenlemelere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Increased competitiveness enforces health institutions to be customer oriented. For this reason, in Turkey, the Ministry of Health has established Patient Rights Units (PRU) in public hospitals with over 100 beds capacity. University hospitals also started to emphasise patient rights units. Based on the fact that the customers are the best evaluators of a given service, this study examines 100 patients enquiries and complaining which were made to Afyon Kocatepe University Hospital PRU between October and November 2007. This study uses a content analysis for determining organizational problems. Under the lights of the findings, it is found that which organizational factors are complained and what kind of regulations could be made to sort out these problems.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :