Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede beşeri sermaye kalkınma ilişkisinin bölgesel analizi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, ülke kalkınmasında önemli belirleyicilerden olan beseri sermayenin, bölgeler bazında değerlendirilmesi amaçlanmıstır. Bu değerlendirme, beseri sermayenin o ülkenin bölgelerinin fert basına düsen üretimi içinde yer alan miktarın ölçülmesiyle sağlanabilmistir. Böylece, tarihsel süreçte önemi vurgulanan beseri sermayenin günümüz kosullarında kalkınmaya olan etkisi ve bunun bir ülke için tasıdığı önem ortaya konulmaya çalısılmıstır. Çalısma boyunca yapılan analizlerde, TĐK (Türkiye Đstatistik Kurumu)’den 2003 Hane Halkı Gelir ve Tüketim Anketince elde edilen ve Türkiye bölgeleri bazında yas ve eğitim sınıflandırılmasına göre ücret-maas gelirlerini içeren veri grubundan yararlanılmıstır. Bu veri grubundan yararlanma esnasında özetle, seçilen bir üretim fonksiyonu ile Türkiye bölgelerine ait gayri safi milli hâsıla cinsinden ele alınan üretim düzeyleri, üretim faktörlerince bilesenlerine ayrılmaktadır. Sonrasında üretimin içinde beseri sermayenin katkısı, Krueger (1968) tarafından önerilen üretimin karsılastırılması esasına dayalı bir esitsizlik denklemince hesap edilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is, the evaluation of the human capital which is a significant determiner for a country’s development. Thisevaluation can be maintained by measuring the amount of the human capital takes part in that countries’ regions per human’s production. Thus, the effect to the development in nowadays for the human capital which has an important place in historical duration and the importance of this situation for a country is shown. For the analysis during this study, it is helped by the data which consists 2003 household income and consumption survey that categorize, Turkish Region’s according to their age’s, education’s and wage’s that has taken from TSI (Turkey Statistical Institude). According to this data, a production function is chosen first and production levels according to gross national production per capita that belong to Turkish regions are seperated by their production factors. Then the contribution of human capital in the production is calculated by an inequality equation that compares production proposed by Kruger (1968).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :