Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taksitli satış uygulamaları ve belirleyicileri afyon ili örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada taksitli satış uygulamaları hakkında genel tespitler yapılmıştır. Daha sonra işletmelerin taksitli satışlar hakkındaki tutumları ölçülmüştür. 188 Afyonlu işletmeye ait bilgilerde, işletmelerin taksitli satışlar hakkındaki tutumlarını belirleyen 7 faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler önem sırasına göre şöyle sıralanmaktadır: Satışları artırma etkisi, müşteri sürekliliğini geliştirme etkisi, risk, diğer işletme fonksiyonlarını destekleyici etkisi, taksitli satışlar konusunda bilgi, dışsal etkiler (üretici işletmeler ve müşteriler), diğer etkiler (yasal düzenlemeler vb)

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study investigates the installment sales of 118 firms in Afyon. Business managers’ attitudes are measured against the installment sales. It is found that seven factors have impacts on installment sales that relation to 118 firms. These factors can be ranked according to their impact as follow: The increasing effect on sales, the increasing effect on customer loyalty, the supporting effects on other business functions, the risk, the knowledge of installment sales, the external effects (manufacturers and customers) and other effects (legal regulations etc.).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :