Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler: hemşireler üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF-Kamu Yönetimi Bölümü1, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SBE2
Görüntülenme :
1011
DOI :
Özet Türkçe :

Karaman Devlet Hastanelerinde çalışmakta olan hemşirelerin mobbinge maruz kalıp kalmadıklarını ve mobbinge maruz kalan çalışanların sinik davranışlar gösterme eğilimlerini belirleme amacı taşıyan bu çalışma 103 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan hemşireler üzerinde yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler, hemşirelerin yoğun bir mobbing olgusu yaşamadıklarını göstermektedir. Mobbing ile örgütsel sinizmin bilişsel, duygusal ve davranışsal alt boyutları arasındaki ilişkileri analiz etmek amacıyla kurulan regresyon modelinde mobbing ile duygusal örgütsel sinizm arasında anlamlı ve pozitif yönlü ( = ,653; T = 6,510 ve p = ,000) bir ilişki bulunmuştur. Ancak mobbing ile bilişsel ve davranışsal örgütsel sinizm arasında herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

This study has been performed on 103 participants that the nurses are working in Karaman State Hospital have been exposed or did not and workers behave cynically intended to identify trends. Nurses participated in the research on data obtained from surveys of nurses is not having an intense case of mobbing. Mobbing and organizational cynicism of the cognitive, emotional and behavioral subgroup relations between the analysis in order to dry the regression model, mobbing and emotional organizational cynicism among the significant and positive way ( = ,653, T = 6,510 and p = , 000) was a relation. However, the cognitive and behavioral mobbing no significant relationship was found between organizational cynicism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :