Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal itibarın müşteri tercihleri üzerine etkileri:afyonda perakende sektöründe faalliyet gösteren işletmeler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmayı gerçekleştirme amacımız, bilinen pazarlama stratejilerinin değişen çevresel ve işletme şartlarında farklılaşma sağlamadığını ve kurumsal itibarın farklılaşma yaratarak müşteri tercihlerini değiştirdiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın ilk kısmında kurumsal itibarın tanımı, avantajları ve kurumsal itibarın müşteri tercihleri üzerine etkileri incelenmiştir. Uygulama kısmında Afyon'da perakende sektöründe faaliyet gösteren Özdilek, Tansaş, Yimpaş, AVM, Seçkin, Bim Alış- veriş merkezlerinin kurumsal itibarları ölçülerek, müşterilerin tercihlerinde kurumsal itibarın etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main purpose of this research is to show that traditional marketing strategies does not make any changes on changing environmental organization’s conditions and reputational quotient may change customer preferences by creating difference. In the first part of the study , the definition of reputational quotient, advantages, the effect of reputational quotient on customer preferences has been exemined. In the second part of the study, we tried to measure reputatinal quotient of Özdilek, Tansa, Yimpa, AVM, Seçkin, Bim and find out the effects of reputatinal quotient on customer preference.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :