Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Institutional determinants of multinational corporations’ entry mode choice in turkey

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü1, Stockholm School of Economics2
Görüntülenme :
736
DOI :
Özet Türkçe :

There are a wide range of factors that affect multinational corporations (MNCs) when they decide how to enter into a new market. In this study, the factors that shape MNCs' entry mode decisions are investigated in institutional economics framework. Two different theories on institutions, namely Institutional Theory and New Institutional Economics, are utilized. Using 2293 entries into Turkey, we found that investment freedom, intellectual property rights protection and corruption have significant effects on the entry mode choice of MNCs in the institutional economics context. Besides, real GDP, real capital investment, and knowledge intensity of the sector are other factors that shape MNCs' entry mode decision.

Özet İngilizce :

Yeni bir pazara girme şekline karar verirken çok uluslu şirketleri etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada kurumsal ekonomi bağlamında, çok uluslu şirketlerin pazara giriş şeklini belirleyen faktörler araştırılmaktadır. Bu çalışmada iki farklı kurumsal ekonomi teorisi, Kurumsal Teori ve Yeni Kurumsal Ekonomi değerlendirilmiştir. Türkiye'de gerçekleşen 2293 adet pazara giriş incelenerek kurumsal ekonomi çerçevesinde, yatırım özgürlüğü, fikri mülkiyet haklarının korunması ve yozlaşmanın çok uluslu şirketlerin pazara giriş şekli seçimi üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca reel gayri safi yurtiçi hasıla, reel sermaye yatırımı, ve sektörel bilgi yoğunluğunun çok uluslu şirketlerin pazara giriş şekli kararını şekillendiren diğer faktörler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :