Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim çağındaki çocukların vergileri algılaması:afyonkarahisar ili örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
817
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada ilköğretim çağındaki öğrencilerin vergiyi nasıl algıladıkları ve vergiyi algılamaları üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu konusu, Afyonkarahisar ilinde ilköğretim öğrencileriyle yapılan anket ve mülakattan elde edilen veriler ışığında incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin vergiler ile kamu hizmetleri arasında bağlantı kuramadığı gözlenmiştir. Öğrencilerin vergi konusunda algılama yanılgılarının fazla olduğu görülmüştür. Öğrencilerin vergiyi algılamaları üzerinde cinsiyet ve eğitim düzeyinin belirleyici olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin yaşı, ailenin gelir düzeyi ve anne babanın eğitim düzeyi arttıkça, öğrencilerin vergiyi doğru algılamalarının arttığı gözlenmiştir. Bu bulgulardan yararlanılarak ilköğretim çağındaki öğrencilerin vergiyi doğru algılamaları için bazı yöntemler geliştirilebilir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study investigates tax perception of primary school students and the factor that affect it. Questionnaire and interviews are conducted on primary school students in Afyonkarahisar. In the research, it is observed that students can not establish the link between taxes and public services. The findings show that tax misperceptions of students are several. The results suggest that sex and education level are not determinants of tax perception. Yet, it is found that while students’s age, income and education levels of parents increase, tax perception of students increase. Some methods could be developed by utilizing the findings of the study for a better tax perception of primary school students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :