Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılıkta iç kontrol faaliyetleri kapsamında krediler kontrolü ve muhasebeleştirme süreci

Yazar kurumları :
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., İç Kontrol ve Risk Yönetimi Grup Bşk., İç Kontrolör1, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman A.B.D.2
Görüntülenme :
779
DOI :
Özet Türkçe :

Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için en yüksek geliri sağlayan faaliyettir. Bankaların kullandırdıkları kredileri tahsil edememesi bankanın yürüttüğü faaliyetleri aksatabilmekte ve etkinliğini azaltabilmektedir. Dolayısıyla iç kontrol sürecinde kredilerin kontrolü bankalar için ayrı önem taşımaktadır. Bankalardaki iç kontrol sistemleri, banka yönetim kurulu, banka yöneticileri ve diğer banka çalışanlarından etkilenen bir süreçtir ve muhasebe kontrolü, operasyonel işlemler kontrolü ve krediler kontrolü olmak üzere üç temel unsur içermektedir. 2000'li yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ile iç kontrol sistemine yeni bir anlayış getirilmiştir. Çalışmamızda iç kontrol ve denetim kavramları irdelenmiş, ülkemizdeki uygulamalar değerlendirilmiş ve krediler kontrol sürecinin muhasebe sürecine yansımaları ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Crediting is the highest revenue earning activity for banks. Defaulting on loans can interrupt their activities and reduce their effectiveness. Hence, credit control in internal controlling process has a great importance for banks. Internal control systems of banks are affected by the board of directors, bank managers, and other employees and consist of three basic elements as accounting control, operational control, and credit control. It has been brought a new perspective to the internal control system in Turkey by the new arrangements took place in the 2000s. In our study, internal control and auditing concepts have been discussed, applications in our country have been considered, and the reflections of credit control to the accounting process have been illustrated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :