Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratici drama tekniğinin öğrencilerin yazma kaygilari üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
846
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı  yaratıcı  drama  tekniğinin  öğrencilerin  yazma kaygıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada ön test  –  son test kontrol  gruplu  yarı  deneysel  desen  kullanılmıştır.  Araştırmanın  deney grubunu  Atatürk  Üniversitesi  Kâzım  Karabekir  Eğitim  Fakültesi  İngilizce Eğitimi  Bölümünün  normal  öğretiminde  öğrenim  gören  44  birinci  sınıf öğrencisi,  kontrol  grubunu  ise  yine  aynı  bölümün  gece  öğretiminde öğrenim  gören  43  birinci  sınıf  öğrencisi  oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri  Yaman  (2010)  tarafından  hazırlanan  “Yazma  Kaygısı  Ölçeği (YKÖ)”  ile  elde  edilmiştir.  Araştırma  verilerinin  analizinde  bağımsız örneklemler  ve  bağımlı  örneklemler  için  t-testi  kullanılmıştır. Araştırmanın  sonunda  yaratıcı  drama  tekniğinin  öğrencilerin  yazma kaygıları üzerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The  aim  of  this  study  is  to  research  the  effects  of  creative  drama technique  on  writing  anxiety.  Semi-experimental  pattern  with  pretestendtest  control  group  was  used  in  research.  Test  group  of  the  study consists  of  44  first  class  students  who  studying  the  firs  intruction  and control group of the study consists of 43 first class students who studying the second intruction from Atatürk University Kâzım Karabekir Education Faculty  English  Education  Department.  The  data  of  the  study were obtained  with  Writing  Anxiety  Scale  (YKÖ)  prepared  by  Yaman  (2010). Analysis of the data was used (unrelated) t test and (related) t test. The end of the study, it was understood that creative  drama technique has a positive effect on the writing anxiety.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :