Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de aile hekimliği uygulamasının sağlık harcamaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Aile Hekimliği, bireylerde koruyucu hekimlik duygusunu uyandırması ve sağlık sisteminde basamakları takip etmeleri açısından önemli bir uygulamadır. Türkiye'de pilot uygulaması 2005 yılında Düzce'de başlatılmıştır. Araştırmanın amacı aile hekimliği uygulamasının yaygınlaşması öncesi ve sonrasında sağlık harcamaları ile hastanelere yapılan müracaat sayıları arasında fark olup olmadığını araştırmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Medula** verilerini temel alarak yayınladığı 2009 ve 2010 yılına ait sağlık ve sigortalı istatistiki verileri bir araya getirilerek bu yıllara ilişkin reçete sayıları, reçete tutarları, hastanelere müracaat sayıları ile müracaat fatura tutarları karşılaştırılmıştır. Veriler için öncelikle Shapiro-Wilk testi uygulanmış, normal dağılım gösteren veriler eşleştirilmiş t-testi ile, normal dağılım göstermeyen veriler ise Wilcoxon işaret testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda aile hekimliği uygulamasının yaygınlaşması öncesi ve sonrasında sağlık harcamaları ile hastanelere yapılan müracaat sayıları arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farkın nedenleri ve oluşan farklar tablolar yardımıyla incelenmiştir. Sevk zinciri uygulamasının devreye alınmasıyla sağlık harcamalarının azalarak reel seviyelere ulaşacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Family Medicine is an important practice in terms of producing preventive medicine sensation in individuals and following health care system. The pilot application was launched in Düzce/Türkiye in 2005. The purpose of the study is to examine whether there is a differences between the application numbers to the hospitals and health expenditures before and after the prevalence of the family medicine practice.Statistical data about health care and insurance are assembled for 2009 and 2010 based on Medula data published by Social Security Institution. Then, the number of prescriptions, prescribed amounts, the number of consultsto hospitals and the amount of invoice of consults to hospitals were compared for these years. First of all, the Shapiro-Wilk test was applied to the data. Normally distributed data were analyzed with paired t-test.Non-normal distributed data were analyzed with the Wilcoxon Signed sign test. As a result of the analysis, the difference between health care expenditures and the number of consultation to hospitals provedto be statistically significant before and after the prevalence of the family medicine practice. Reasons for these differences were examined with the help of the tables. After commissioning of patient referral application, health care expenditures are considered to decrease and to reach the real level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :