Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihten modern düzene yansıyan politik bir eleştiri: “eşeğin gölgesi”

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
871
DOI :
Özet Türkçe :

Milattan sonra 120'li yıllarda yaşamış olan Samsatlı Lucianus, fikirleri ve toplumsal düzene getirdiği eleştirileri ile yönlendirici bir kişiliğe sahiptir. Eserlerini bu doğrultuda veren Lucianus, sadece yaşadığı dönemi değil kendinden sonraki dönemleri de şekillendiren ve etkileyen bir düşünürdür. Bu etkileşimi yaşayanlardan biri de Haldun Taner'dir. Tiyatro ve hikâyeleri başta olmak üzere eserleriyle topluma yön veren Taner, geleneksel yapıdan hareketle modern düzende görülen aksaklıkları belirginleştiren bir düşünür ve aynı zamanda bir düşündürücüdür. Bu çalışmada Haldun Taner'in, Lucianus'un bir masalından hareketle oluşturduğu "Eşeğin Gölgesi" adlı tiyatrosunu, toplumsal açıdan incelemeye, anlatım teknikleri ve yapı bakımından irdelemeye çalıştık.

Özet İngilizce :

Lived during 120's a.d., Lucianus from Samsat had a leading personality with his notions and his criticism for social order. Presenting works through this doctrine, he was a philosopher that shaped and affected not only his era but also the following eras. One of the people who experienced this interaction was Haldun Taner. Leading the society with his works especially theatre plays and stories, he was both a philosopher that made the flaws in the modern order clear from the point of traditional structure and a thought-provoking at the same time. In this work we try to analyse the theatre play of Haldun Taner, "Shade of Donkey", which he brought out from the point of a story of Lucianus socially, to probe it in terms of techniques for expression and structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :