Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergimiz “Sosyal Bilimler” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.

*Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az dört defa online olarak yayınlanır.
*Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir.
*Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak, dergi her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açık olup farklı dillerde yazılmış çalışmalar da Danışma Kurulu’nun onayı alınarak yayınlanabilir.
*Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.
*Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Gerekli gördüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilinir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Danışma Kurulu tarafından verilir.
*Danışma Kurulu’nun gerekli görmesi halinde, hakem görüşleri de dikkate alınarak yazar(lar)dan gerekli düzeltme istenebilir. Yazar, hakemin ve kurulun belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır.
*Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Danışma Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur.
*Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar(lar), Hakem ve Danışma Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.
* Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
* Yayınlanmış yazıların yayın hakları ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ’ne aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yazar(lar)a herhangi bir şekilde telif ücreti ödenmez.
* Hakemler, Danışma Kurulu’nun belirleyeceği makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Danışma Kurulu ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı hakemlere gönderebilir.
* Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.
* Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar, tamamen yazar(lar)ına aittir