Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

Dergi hakkında bilgi.

Türkiye araştırmaları alanında belirli bir birikimin olduğu âşikardır. Geçmiş, bugün ve gelecek çerçevesinde Türkiye üzerine düşünen, araştıran ve yazan insanların birçok farklı sahada ortaya koydukları eserlerin, haklarında literatür çalışması yapılabilecek miktar ve kaliteye ulaştığını düşünüyoruz. Aynı zamanda, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde eser telif edenlerin birbirlerinden haberdar olması, bu noktadan sonra yapılacak çalışmalar bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle dergimizin esas hedefi, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını, yapılacak literatür değerlendirmeleriyle ortaya çıkararak, sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır.