Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Dergi hakkında bilgi.

Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün hakemli dergisidir. Toplumsal sorunlar ve konularda bilimsel yayınları 1983 yılından beri altı aylık aralarla yayınlayan Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş araştırma ya da derleme makalelerinizi beklemektedir. Hakem incelemesi sonucunda yayınlanabilir bulunan makaleler, geldikleri tarihe göre sıra ile yayınlanmaktadır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler genelde toplumsal konularda, özelde ise, psiko-sosyal boyutlarıyla eğitim, sağlık, adalet, çalışma ve sosyal güvenlik, sosyal politika ve sosyal hizmetin uygulama alanlarıyla ilgili olabilir. Bu konuların tümünün sosyal hizmet disiplini bağlamında irdeleniyor olması temel koşuldur. Sosyal hizmet alanlarına örnek olarak şunları sayabiliriz:

    * Aile
    * Çocuk
    * Gençlik
    * Kadın
    * Yaşlılık
    * Özürlülük
    * Suçluluk
    * Yoksulluk
    * İşsizlik
    * Sağlık (psikososyal ve kültürel boyutuyla)
    * Madde bağımlılığı
    * Alkolizm
    * AIDS
    * Göç
    * Sığınmacı ve mültecilerin sorunları
    * Tıbbi sosyal hizmet
    * Psikiyatrik sosyal hizmet
    * Çalışma yaşamı
    * Okul sosyal hizmeti
    * Orduda sosyal hizmet
    * İnsan hakları
    * Sivil Toplum
    * Bu çerçevede diğer sosyal alanlar ve sorunlar…

Sosyal hizmet disiplininin oldukça geniş bir yelpazade sıralanan uygulama ve sorun alanlarıyla ilgili araştırma ya da derleme makaleler, editörlerimiz tarafından kabul edilmekte ve etkili bir zaman yönetimi ile hakem incelemesi süreci işletilmektedir.

Dergimiz, Hacettepe Üniversitesi Profesörlük ve Doçentlik başvurularında aranacak değerlendirme kriterlerinin 6. maddesinde (A6) yeralan "Hacettepe Üniversitesi`nin tayin ettiği Hacettepe Üniversitesi Yayın Etiği ve Hacettepe Üniversitesi Dergileri inceleme Komisyonunun yeterlilik belgesi verdiği dergiler kapsamındadır.