Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstatistik Araştırma Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İstatistik  Araştırma Dergisi (İAD), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in hakemli bir dergisidir. 2007 yılından itibaren Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere iki sayı halinde yayımlanmaktadır. Dergi’ye makale taslaklarının son gönderim tarihi; ilk sayı için 31 Ocak, ikinci sayı için 31 Temmuz’dur. İstatistik  Araştırma Dergisi'ne Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmekterdir.