Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan & Toplum Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İnsan & Toplum, akademik yayın dünyasında görülen iki temel eksikliği duyumsayarak yola çıktı. Bunlardan biri, kendi disipliner sınırlarına hapsolmuş akademyanın insan ve toplumu birbirinden izole ederek ayrıştırarak çalışma yapmasının bir teamül haline gelmiş olmasıdır. İkincisi de, disiplinlerdeki mevcut yaklaşımların ve araştırma biçimlerinin, diğer disiplinler ile iletişime geçme ve onlardan faydalanma yollarını giderek tüketiyor olmasıdır. İnsan & Toplum bu eksikliklerden hareketle, insana ve topluma dair problemleri ele alan özgün ve eleştirel çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler, beşeri bilimler ve dini ilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. İnsan ve Toplum'da mevcut akademinin dar disipliner yaklaşımlarının ötesine geçme kaygısı taşıyan yazılar öncelenmektedir. Ancak bunu yaparken disipliner yetkinliğe de önem verilmekte; kendi disiplinini içselleştirememiş disiplinlerarası ya da çoklu-disiplinli çalışmalardan ziyade hem kendi disiplininin hem de diğer disiplinlerin yöntem ve kuramlarını kullanabilen nitelikli çalışmaları yayımlamak tercih edilmektedir.