Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Dergi hakkında bilgi.

Akademik saygınlığı en üst düzeyde bir yayın olmayı hedefleyen FLSF Dergisi, bir özet ya da tanıtım olmanın ötesine geçemeyen ve ideolojik ya da popüler makaleler yerine, felsefe ve sosyal bilimlerin değişik alanlarının çeşitli noktalarına ışık tutan, felsefe ve sosyal bilimler tarihinde henüz aydınlanmamış ilgileri, ilişkileri, bağlantıları, geçişleri ya da süreklilikleri serimleyen, yanlış anlamaları ve kavramaları düzeltmeye çalışan problem-temelli akademik yazılara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, akademisyenlerin, özellikle günün toplumsal, siyasi, ekonomik, sanatsal ya da bilimsel vb. sorunları karşısında gerek felsefe ve sosyal bilimler tarihinde zaten dile getirilmiş gerekse kendi donanımları aracılığıyla dile getirebilecekleri çözüm önerilerini serimleyen yazıları yayınlayarak ülkemizin düşünsel, bilimsel, toplumsal ya da siyasi gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.