ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı öğrenci ve öğretmenlerin öğrenci özerkliğini nasıl algıladığını ve İstanbul, Türkiye’de bir İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki özerk öğrenme ile alakalı görüşler arasında farklılık olup olmadığını incelemektir. Aynı zamanda, bu çalışma özerkliğin öğrenci sorumlulukları açısından nasıl algılandığını ve katılımcıların düşünceleri arasında bir farklılık olup olmadığını incelemektedir. Bunun dışında, bu çalışma aynı zamanda her iki grup tarafından özerk öğrenmeyi teşvik ederken yaşadıkları zorlukları incelemektedir. Veriler anketler ve her iki grupla yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular, öğrenci özerkliğinin üniversite seviyesinde teşvik edilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Son olarak, bu çalışmanın bulguları sınav bazlı eğitim durumunun hem öğrencilere hem de öğretmenlere öğrenen özerkliğini destekleme konusunda önemli güçlükler oluşturduğunu gün yüzüne çıkarmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, İngiliz Hazırlık Programlarında öğrenen özerkliğinin teşvik edilmesi konusunda bazı çıkarım ve önerilere de çalışmanın ilerleyen kısımlarında değinilmiştir.

AN INVESTIGATION OF LEARNER AUTONOMY IN LANGUAGE LEARNING IN TERTIARY EDUCATION: FROM THE PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS

The aim of this study is to investigate how the students and instructors perceive learner autonomy as well as examine whether there are any differences between their perceptions regarding autonomous learning in an English language preparatory program in İstanbul, Turkey. The study also attempts to find out how autonomy is perceived by the participants regarding student responsibilities and to identify the differences between their perceptions of the aforesaid variable. Besides, this research attempts to reveal the challenges faced by the students and instructors while promoting autonomous learning in language classrooms. The data were obtained from questionnaires and semi-structured interviews administered to the two groups of participants. The findings revealed that learner autonomy should be closely addressed at tertiary level classes to promote more autonomous behaviors. Finally, the exam-oriented educational context was perceived as the only challenge to both instructors and students in their efforts to promote autonomous learning. Based on the findings, implications and suggestions about promoting learner autonomy in language preparatory programs were provided further in this study. 

Kaynakça

Alibakhshi, G. (2015). Challenges in promoting EFL learners' autonomy: Iranian EFL teachers’ perspectives. Issues in Language Teaching (ILT), 4 (1), 79-98.

Allford, D., & Pachler, N. (2007). Language, autonomy and the new learning environments. Bern: Peter Lang.

Benson, P. (1997). The philosophy and politics of learner autonomy. In P. Benson, & P. Voller (Eds.), Autonomy and independence in language learning (pp.18-34). London: Longman.

Benson, P., & Voller, P. (Eds.). (1997). Autonomy and independence in language learning. London: Longman.

Benson, P. (2006). Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching, 40, 21-40. http://dx.doi.org/10.1017/S0261444806003958

Benson, P. (2011). Teaching and researching: Autonomy. London: Longman.

Broady, E., & K, Marie-Madeleine. (Eds.). (1996). Promoting learner autonomy in university language teaching. London: Middlesex University Printing Services.

Creswell, John W. 2013. Qualitative inquiry and research design. Choosing Among Five Approaches. Washington DC: Sage.

Cotterall, S. (1995). Developing a course strategy for learner autonomy. ELT Journal, 49(3), 219-227.

Gardner, D., & Miller, L. (2002). Establishing self-access: From theory to practice. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press

Gremmo, M-J., & Riley, P. (1995). Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: The history of an idea, System, 23(2), 151-164.

Han, L. (2014). Teacher’s role in developing learner autonomy: A Literature review. International Journal of English Language Teaching, 1(2), 21-27.

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: OUP.

Holden, B., & Usuki, M. (1999). Learner autonomy in language learning: A preliminary investigation. Bulletin of Hokuriku University, 23, 191–203.

Holec, H., 1981: Autonomy and foreign language learning. Oxford: Pergamon. (First published 1979, Strasbourg: Council of Europe).

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational researcher, 33(7), 14-26. 65.

Joshi, K.R. (2011). Learner perception and teacher beliefs about learner autonomy in language learning. Journal of NELTA, 16, 13-29.

Kessler, G. (2009). Student-initiated attention to form in wiki-based collaborative writing. Language Learning & Technology, 13(1), 79-95.

Knaldre, H. (2015). A qualitative document analysis of two Norwegian national curriculua (Master’s thesis). University of Bergen, Bergen, Norway.

Knowles, M. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. Chicago: Association Press.

Lamb, T. & Reinders, H. (Eds.). (2008). Learner and teacher autonomy: Concepts, realities, and responses. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Le, Quynh X. (2013). Fostering learner autonomy in language learning in tertiary education: an intervention study of university students in Hochiminh City, Vietnam (Doctoral dissertation). University of Nottingham, Nottingham, UK.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Little, D. (1995). Learning as dialogue: The dependence of learner autonomy on teacher autonomy. System, 23(2), 175-181.

Little, D. (2000).We’re all in it together: Exploring the interdependence of teacher and learner autonomy. Paper presented at Autonomy 2000, University of Helsinki Language Centre, 7-9.

Littlewood, W. (1996). Autonomy: an anatomy and a framework. System, 24(4), 427-435.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.

Phan, T. T. T. (2012). Teacher autonomy and learner autonomy: An east asian’s perspective. International Journal of Social Science and Humanity. 2(6), 468-471.

Seeman, T., & Tavares, C. (2000). Involving learners in their own learning: How to get started. Focus on learning rather than teaching: Why and how, 59-70.

Shahsavari, S. (2014). Efficiency, feasibility and desirability of learner autonomy based on learners’ and teachers’ point of views. Theory and Practice in Language Studies, 4(2), 271-280.

Smith, R. C. (2008). Learner autonomy. ELT Journal, 62(4), 395-397.

Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). Editorial: The new era of mixed methods. Journal of mixed methods research, 1(1), 3-7.

Turloiu, A., & Stefánsdóttir, S. (2011). Learner autonomy theoretical and practical information for language teachers.

57027 14982

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGU DURUMLARININ FARKLI SINIFLAMALARA GÖRE İNCELENMESİ

Kamil YILDIRIM, Hasan TABAK

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ YAŞAMINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Mihriban SÖNMEZ, Elif SAZAK

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Derya Özlem YAZLIK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ İLE EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Kevser HAVA

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA UYGULANAN AKICI OKUMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Tüncay TUTUK, Macid Ayhan MELEKOĞLU

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Sitki AKARSU

SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK YAKLAŞIMININ, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Baki SAHİN

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Derya ATİK, Duygu KARA EKEMEN, Figen ERKOÇ

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ayşegül Karabay, Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN, Ayten Pınar BAL

ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Güneş SALI