Türkiye ve İngiltere'de Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

Öz ...
Anahtar Kelimeler:

Türkiye ve İngiltere'de Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

Kaynakça

-

87107 22432

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıfta Zaman Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği

Ahmet ÜSTÜN, Eşref NURAL, Şerife DEĞER

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Ahmet YIKILMIŞ, Elif SAZAK PINAR

Test ve Madde Yanlılığı

Nuri DOĞAN, Tuncay ÖĞRETMEN

Türkiye ve İngiltere'de Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

Gürsoy MERİÇ, Ramazan TEZCAN

Zihin ve Hareket Engelli Çocukların Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Programlarına Devam Etmeme Nedenlerinin İncelenmesi

Emine AHMETOĞLU, Harun CANARSLAN, Ülfet VATANSEVER, Kemal KUTLU

Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Akademik Başarılarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi

Murat DEMİRBAŞ, Rahmi YAĞBASAN

KKTC'de Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(YDÜ Örneği)

F. Sülen ŞAHİN

Çok Değişkenli Regresyon Analizlerinde Sürekli Bağımsız Değişkenler Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi

Mustafa BALOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bİlimleri Bölümü, Ürüne Dayalı Program Değerlendirme Yaklaşımı

Duygu ANIL

İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Deprem Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

Muhammet UŞAK, Önder ŞENSOY, Halil İbrahim YILDIRIM, Ahmet Hakan HANÇER