Öğrencilerin Resim Yapma Becerilerinde Gözlemlenen Yaratıcılık İle Yaratici Düşünme Becerileri Arasindaki İlişki

...
Anahtar Kelimeler:

The Relationship Between The Creativity Observed In Students’ Painting Skills And The Creative Thinking Skills

...