Tanpınar'da Ölüm Düşüncesi ve "Selam Olsun" Şiiri

Bir sanatkâr olarak ölüm düşüncesi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı derinden etkiler. O, bu hususta, özellikle eserlerinin yarım kalması noktasında endişeler taşır. Bir estet olarak tabiattan büyük bir zevk alan Tanpınar, bu dünyadan ayrıldığında en çok neleri özleyebileceğini “Selâm Olsun” şiirinde dile getirir. Makalede, Tanpınar’da ölüm düşüncesinin yansımaları ve “Selâm Olsun” şiiri üzerinde durulacaktır.

TANPINAR’S CONCEPT OF DEATH AND HIS POEM NAMED "SELÂM OLSUN"

The concept of death influences Ahmet Hamdi Tanpınar deeply as an artisan. He is especially anxious about leaving his literary works incomplete on this matter. Getting great pleasure out of nature as an aesthete, Tanpınar puts into words the things which he might miss the most when he dies in his poem named “Selâm Olsun”. In this article, Tanpınar’s reflections on the concept of death and the poem “Selâm Olsun” will be emphasised

Kaynakça

BALCI, Y. (2008), TANPINAR Trajik Bir Şair ve Şiiri, İstanbul: 3F Yayınevi.

TURAN, A. (2001), Ahmet Hamdi Tanpınar Bir Kültür, Bir İnsan, İstanbul: İletişim Yayınları.

ENGİNÜN, İ. (1989), Ahmet Hamdi Tanpınar Bütün Şiirleri, İstanbul: Dergâh Yayınları.

ENGİNÜN, İ.- KERMAN, Z. (2007), Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, İstanbul:Dergâh Yayınları.

DIRANAS, A. M. (1988), Şiirler, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

DİRİN, İ. - ANAR, T. - ÖZDEMİR, Ş. (2002), Ahmet Hamdi Tanpınar Mücevherlerin SırrıDerlenmemiş Yazılar, Anket ve Röportajlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

KAHRAMAN, Â. (2006), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Gemi Metaforu”, Journal ofTurkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları Orhan Okay Armağanı II, 30/12, Harvard.

KAPLAN, M. (1983), Tanpınar’ın Şiir Dünyası, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KERMAN, Z. (1992), Tanpınar’ın Mektupları, İstanbul: Dergâh Yayınları.

SUNAT, H. (2004), Boşluğa Açılan Kapı, İstanbul: Bağlam Yayınları.

TANPINAR, A. H. (1981), Bütün Şiirleri, İstanbul: Dergâh Yayınları.

TANPINAR, A. H. (2000), Huzur, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

TANPINAR, A. H. (Tarihsiz-a), Huzur, İstanbul: Tercüman Yayınları.

TANPINAR, A. H. (Tarihsiz-b), Yaşadığım Gibi, İstanbul: Dergâh Yayınları.

UÇ, H. (2005), Tematik Türk Şiiri Antolojisi, Ankara: Öncü Basımevi.

UÇMAN, A.-İNCİ, H. (2002), Bir Gül Bu Karanlıklarda – Tanpınar Üzerine Yazılar, İstanbul:Kitabevi Yayınları.

YÜCEL ERONAT, C. (1997), Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar, İstanbul: Yapı KrediYayınları.