Kuzeydoğu Azerbaycan'daki Bazı Toponimler Üzerine

Öz Kuzeydoğu Azerbaycan’ın birçok köy, şehir, kasaba adları merak konusudur. Özellikle Kuzeydoğu Azerbaycan’daki yer adlarında eski Türk topluluklarının adları yaşamaktadır. Bu maksatla bu makalede Kuzeydoğu Azerbaycan’daki Qusar, Haçmaz şehirlerindeki adlar araştırılmıştır.

ON THE NAMES OF PLACE IN NORTH AZERBAIJAN

Kaynakça

Azerbaycan Toponimlerinin Ansiklopedik Sözlüğü, I. Cilt, Bakü 2007.

Azerbaycan Toponimlerinin Ansiklopedik Sözlüğü, II. Cilt, Bakü 2007.

Y. Yusufov, Quba Xaçmaz, “Bilim ve Hayat” dergisi, Bakü 1965, 9. sayı

Azerbaycan Tarihi, I. Cilt, Bakü 1994.

Ş. Sediyev, Dil Hakkında Öyküler, Bakü 1959.

Qevond’un Hilafet Tarihi, Kefetyan SPb 1862.

Rus İmparatorluğunun Son Sancağı; Bakü Sancağı, 1870.

Strabon Cografiya, Azerbaycan Tarihi Üzerine Kaynaklar – Bakü 1989.

A. Bakıxanov – Gülüstani İrem, Bakü 1951.

N. Keremov - “Kırk Yıl Seyahatde” Bakü 1977.