Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması

Öz Okullarda artan disiplin sorunları, şiddet, uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımı; okul iklimini ve okul güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu sorunları aşmak için artırılan disiplin cezaları istenilen sonucu verememektedir. Bu sorunları çözmede disiplin cezalarını arttırmak yerine Amerika’da ve Avrupa’da pek çok okulda Pozitif Davranış Desteği (PDD) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çalışmalar PDD’nin uygulandığı okullarda, disiplin sorunlarının ve diğer sorunların azaldığını göstermektedir. PDD, okullarda önleyici ve geliştirici bir rol oynar ve PDD, geleneksel okul uygulamalarına alternatif bir yol olarak kabul edilir. Yabancı literatürde PDD’yle ilgili pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. Fakat Türkiye’de PDD’yle ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eğitim süreçlerine değerli katkıları olan PDD’yi okuyuculara tanıtmaktır. Bu çalışma literatür çalışması olup çalışmada betimsel metot kullanılmıştır. Bu araştırma için PDD’yle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir ve bu çalışmalar, araştırmanın kaynaklarını oluşturmaktadır. Eğitim süreçlerindeki yeri, önemi ve uygulamalarıyla tanıtılan PDD ulaşılabilen literatür kaynaklar bağlamında betimlenmeye çalışılmıştır.

___

Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (10.baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Bohanon, H. & Wu, M. J. (2014). Developing buy-in for positive behavior support in secondary settings. Preventing School Failure, 58(4), 223-229.

Carr, E.G., Dunlap, G., Horner, R. H., Koegel, R. L., Turnbull, A. P., Anderson, J. L., Sailor, W., Anderson, J. L., Albin, R. W., Koegel, L. K. & Fox, L. (2002). Positive behavior support: Evolution of an applied science. Journal of Positive Behavior Interventions, 4(1), 4-20.

Child Care Bureau(t.y.).Center on the Social and EmotionalFoundations for Early Learning.Positive Behavior Support: An Individualized Approach for Addressing Challenging BehaviorWeb.Erişim tarihi: 11.08.2017. http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb10.pdf.

Children’s Defense Fund (t.y.). Positive Behavioral Supports Overview. Erişim tarihi: 20.06.2017 Erişimadresi:https://www.aasa.org/uploadedFiles/Childrens_Programs/PBIS%20factsheet.pdf

Crimmins, D. Farrell, A. F., Smith, P. W. & Bailey, A. (2007). Positive strategies for students with behavior problems. Paul H. Brookes Publishing Co.: Baltimore.

Daunic, A., Corbett, N., Smith, S., Barnes, T., Santiago-Poventud, L., Chalfant, P., Pitts, D. & Gleaton, J. (2013). Brief report: Integrating social-emotional learning with literacy instruction: An intervention for children at risk for emotional and behavioral disorders. Behavioral Disorders, 39, 1, 43-51.

Dunlap, G., Kincaid, D., Horner, R. H., Knoster, T. & Bradshaw, C. P. (2014). A comment on the term “positive behavior support”.Journal of Positive Bejavior Interventions, 16(3), 133-136.

Feuerborn, L. L., Tyre, A. D. & King, J. P. (2015). The staff perceptions of behavior and discipline survey: A tool to help achieve systemic change through schoolwide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Intervention, 17(2), 116-126.

Flannery, K. B. & Sugai, G. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Positive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber and George Sugai (Eds.). High school positive behavior support survey: What the high schools doing. (s.95-111). Naperville, Illinois.

Gage, N. A., Sugai, G., Lewis, T. J. & Brzozowy, S. (2015). Academic achievement and school-wide positive behavior supports. Journal of Disability Policy Studies, 25(4), 199-209.

Garcia, L. E. (2014). Positive behavioral interventions and supports: A multi-tiered framework that works for every student. An Nea Policy Brief, National Education Association, 1-6.

Glover, D. M. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Pozitive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber ve George Sugai (Ed.). Instruction of behavior in high schools implementing positive behavior support (s.55-61). Naperville, Illinois.

Gottfredson, D. C., Gottfredson, G. D. & Hybl, L. G. (1993). Managing adolescent behavior a multiyear, multischool study. American Educational Research Journal, 30, 179-215.

Horner, R. H., Todd, A. W., Lewis-Palmer, T., Irvin, L. K., Sugai, G. ve Boland, J. B. (2004). The school-wide evaluation tool (SET) a research instrument for assessing schoolwide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Inventions, 6(1), 3-12.

Horner, R. H., Sugai, G., Smolkowski, K., Eber, L., Nakasato, J., Todd, A. W. ve Esperanza, J. (2009). A randomized, wait-list controlled effectiveness trial assessing school-wide positive behavior support in elementary schools. Journal of Positive Behavior Interventions, 11(3), 133-144.

Horner, R. H., Sugai, G. & Anderson, C. M. (2010). Examining the evidence base for school- wide positive behavior support. Focus on Exceptional Children, 42(8), 1-14.

Johnston, J. M., Foxx, R. M., Jacobson, J. W., Green, G. & Mulick, J. A. (2006). Positive behavior support and applied behavior analysis. The Behavior Analyst, 29(1), 51-74.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kincaid, D., Dunlap, G., Kern, L., Lane, K. L., Bambara, L. M., Brown, F., Fox, L. & Knoster, T. P. (2016). Positive behavior support a proposal for updating and refining the definition. Journal of Positive Behavior Interventions, 18(2), 69-73.

Knoff, H. M. (2000). Organizational development and strategic planning for the millennium; A blueprint toward effective school discipline, safety, and crisis prevention. Psychology in the Schools, 31(1), 17-32.

Köklü, E. (2006). Representation of Aggression in Child and Adolescent Protagonists in the Short Stories of Saki (Hector Hugh Munro). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Lacina, J. & Stetson, R. (2013). Using children’s literature to support positive behavior. Young Children, 34-41.

Mcintosh, K., Mercer, S. H., Hume, A. E., Frank, J. L., Turri, M. G. ve Mathews, S. (2013). Factors related to sustained implementation of schoolwide positive behavior support. Exceptional Children, 79(3), 293-311.

Memduhoğlu, H. B., Mazlum, M. M. ve Alav, Ö. (2015). Türkiye’de alternatif eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 40(179), 69-87.

Pişkin, M., Öğülmüş, S. ve Boysan, M. (2011). Güvenli Ortamı Oluşturma Öğretmen ve Yönetici Kitabı. TÜBİTAK.

Rogers, C. R. (1994). Etkileşim Grupları (Çev. Hamdullah Erbil). Ekin Yayınları: Ankara.

Safran, S. P. & Oswald, K. (2003). Positive behavior supports: Can schools reshape disciplinary practices. Exceptional Children, 69(3), 361-373.

Scott, N., Eber, L., Malloy, J. ve Cormier, G. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Pozitive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber ve George Sugai (Eds.). Intensive comprehensive level of support for high school students. (83-94). Naperville, Illinois.

Simonsen, B., Sugai, G. & Negron, M. (2008). Schoolwide positive behavior supports primary systems and practices. Positive Behavior Interventions and Supports, 40(6), 32-40. Simonsen, B., Britton, L. ve Young, D. (2010). School-wide positive behavior support in an alternative school setting. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(3), 180-191.

Simonsen, B., Jeffrey-Pearsall, J., Sugai, G. & McCurdy, B. (2011). Alternative setting-wide positive behavior support. Behavioral Disorders, 36(4),213-224.

Sprague, J. & Horner, R. (2007). Handbook of School Violence and School Safety: From Research to Practice. Shane R. Jimerson and Michael J. Furlong (Eds.). School wide positive behavioral support. Erlbaum Associates, Inc.

Sugai, G. & Horner, R. (2002). The evolution of discipline practices: School-wide positive behavior supports. Child & Family Behavior Therapy, 24:1(2), 23-50.

Sugai, G. & Flannery, K. B. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School Forum of Pozitive Behavioral Interventions and Supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber ve George Sugai (Eds.). School-wide positive behavior support in high schools: What will it take? (s. 1-15). Naperville, Illinois.

Stormont, M., Lewis, T. J. ve Beckner, R. (2005). Positive behavior support systems: Applying key features in preschool settings. Teaching Exceptional Children, 37(6), 42-49.

Şahin, İ. ve Kesici, Ş. (2009). Web-assisted positive behavior support. İlköğretimOnline, 8(1), 224-230.

Waller, R., Gardner, F., Dishion, T., Sitnick, S. L., Shaw, D. S., Winter, C. E. &Wilson, M. (2015). Early parental positive behavior support and childhood adjusment: Addressing enduring questions with new methods. Social Development, 24(2), 304-322.

Wilson, D. B., Gottfredson, D. C. & Najaka, S. S. (2001). School-based prevention of problem behaviors: A meta-analysis. Journal of Quantitative Criminology, 17(3), 247-272.

Ziomek-Daigle, J. ve Cavin, J. (2015). Shaping youth and families through positive behavior support: A call for conselors. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 23(4), 368-373.

___

Bibtex @derleme { yyuefd496212, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {1116 - 1142}, doi = {}, title = {Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması}, key = {cite}, author = {Tanhan, Fuat and Çevi̇k, Özlem} }
APA Tanhan, F , Çevi̇k, Ö . (2018). Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 1116-1142 .
MLA Tanhan, F , Çevi̇k, Ö . "Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 1116-1142 <
Chicago Tanhan, F , Çevi̇k, Ö . "Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 1116-1142
RIS TY - JOUR T1 - Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması AU - Fuat Tanhan , Özlem Çevi̇k Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1116 EP - 1142 VL - 15 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması %A Fuat Tanhan , Özlem Çevi̇k %T Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Tanhan, Fuat , Çevi̇k, Özlem . "Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Kasım 2018): 1116-1142 .
AMA Tanhan F , Çevi̇k Ö . Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 1116-1142.
Vancouver Tanhan F , Çevi̇k Ö . Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 1116-1142.