İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)

Bu araştırmanın temel amacı; ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Malatya il merkezindeki 55 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 60 Bilişim Teknolojileri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel verilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma analizleri yapılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiş, araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler önceden belirlenen temalara göre yorumlanmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin genel olarak seçmeli Bilişim Teknolojileri 5. basamak öğretim programına yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Nitel verilerin analizi sonucunda ise, katılımcıların büyük çoğunluğunun Bilişim Teknolojileri dersinin zorunlu ders kapsamına alınması gerektiği ve bu derste başarının notla değerlendirilmesi gerektiği görüşüne sahip oldukları görülmektedir

THE EVALUATION OF THE OPTIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES LESSON 5TH CURRICULUM IN PRIMARY EDUCATION ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS (THE CASE OF MALATYA)

___

Bibtex @ { yyuefd165955, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {8}, pages = {140 - 168}, doi = {}, title = {İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)}, key = {cite}, author = {Durdukoca, Şule FIRAT and Arıbaş, Prof. Dr. Sebahattin} }
APA Durdukoca, Ş , Arıbaş, P . (2011). İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği) . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 140-168 .
MLA Durdukoca, Ş , Arıbaş, P . "İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 140-168 <
Chicago Durdukoca, Ş , Arıbaş, P . "İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 140-168
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği) AU - Şule FIRAT Durdukoca , Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 168 VL - 8 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği) %A Şule FIRAT Durdukoca , Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş %T İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği) %D 2011 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Durdukoca, Şule FIRAT , Arıbaş, Prof. Dr. Sebahattin . "İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Mart 2011): 140-168 .
AMA Durdukoca Ş , Arıbaş P . İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 8(1): 140-168.
Vancouver Durdukoca Ş , Arıbaş P . İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 8(1): 140-168.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yıllık
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

39b21.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir Başari Testi Geliştirme Çalişmasi: Basit Elektrik Devreleri Başari Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştirması

Araş. Gör. Dr. Hanife Can ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

Tavsiye Kararları Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Vizyonu

Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Arş. Gör. Tuncay CANBULAT, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN

İlköğretim Okullarında Örgütsel Güvene İlişkin Öğretmen Görüşleri

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Mevsim ZENGİN

İlköğretim Sosyal Bilgiler Kazanımlarının Sosyal Bilimler Disiplinlerine Ve Disiplinlerarası Anlayışa Uygunluğunun Belirlenmesi

Arş. Gör. Murat KEÇE, Arş. Gör. Zihni MEREY

Üniversite Öğrencilerinde Değerler Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Yalçın ÖZDEMİR Yrd. Doç.Nermin KORUKLU

Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Doç. Dr. Selahattin GÖNEN, Yrd.Doç.Dr. Serhat KOCAKAYA, Ferit KOCAKAYA

Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Ve Türk Eğitim Sistemi’ne Etkileri

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Okt. Fatma ÖZÜDOĞRU, Funda ÇIRAY

İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)

Şule FIRAT DURDUKOCA, Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ