Accreditation and quality assurance in post secondary education in the kingdom of Saudi Arabia

Suudi Arabistan’ın farklı bir yükseköğretim eğitim sistemi vardır ve bu demografik değişikliklere ve artan talebe yanıt olarak hızla büyümektedir. Ayrıca, çok hızlı bir ekonomik ve endüstriyel gelişme vardır ve birçok faaliyet alanında uluslararası rekabete maruziyet artmaktadır. Yükseköğretim eğitimi büyümeye devam etmeli ve en iyi uluslararası uygulamalara eşdeğer eğitim ve öğretim standartları sağlanmalı ve yaygın olarak kabul görmelidir. Standartlar tüm kurumlarda ve tüm programlarda gerçekleştirilmelidir. Bu gereksinimler, hükümetin bağımsız bir kalite güvencesi ve akreditasyon ajansı olarak Ulusal Akademik Akreditasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nu kurmasına neden olmuştur. Komisyon, savunma dışındaki yükseköğretim kurumlarında standartların oluşturulması, kalite geliştirme ve akreditasyonun desteklenmesi sorumluluğunu yüklenmiştir. Odak noktası hem bir bütün olarak kurumların kalitesi, hem de eğitim ve öğretim programlarının kalitesi olacaktır. Kabul edilebilir asgari standartlarla yetinmekten ziyade sürekli gelişimi cesaretlendirmek, çeşitliliği teşvik etmek, ilgili farklı kurumlar arasında işbirliği ve karşılıklı desteğin sağlanması ve başka bir yerde geliştirilen bir sistemi benimsemekten ziyade Suudi Arabistan’ın gelenek ve gereksinimlerine uygun yaklaşımların tasarlanması, komisyonun geliştirdiği ilkeler arasındadır. Komisyon, bunu yaparken dünyada başka yerlerde bulabileceğimiz en iyi fikirlerden yararlanmaktadır; ancak geliştirdiğimiz. sistem kendimize özgü olacaktır. İlgili prosedürleri sınamak ve iyileştirmek için, iki üniversitede kurumsal ve programa özgü çalışmalar ile bağımsız dış değerlendirmeleri de içeren pilot programlar uygulanmıştır. Diğer bazı üniversite ve kolejlerde de yeni süreçlere ilişkin deneyimi sağlamak için gelişimsel incelemeler yürütülmektedir. Çoğu yüksek öğretim kurumu Komisyonun akreditasyon standartlarını temel alan ilk kendi değerlendirmelerini yapmış ve 2010 yılında resmi akreditasyon prosedürlerinin başlamasından önce kalite sistemlerinin tanıtımı için stratejik plan hazırlamıştır. Bu makale neler yapıldığının bir açıklamasını vermekte ve Suudi Arabistan’da yeni kalite güvencesi ve akreditasyon sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ile üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli konular ve zorlukların kısa bir özeti ile sona ermektedir.

Suudi Arabistan’da yükseköğretim akreditasyonu ve kalite güvencesi

Saudi Arabia has a diverse system of post-secondary education, and it is expanding rapidly in response to demographic changes and increasing demands for participation. There is also very rapid economic and industrial development and increasing exposure to international competition in many areas of activity. Post-secondary education must continue to expand and standards of education and training that are equivalent to international best practice must be achieved and widely recognized. The standards must be achieved in all institutions and in all programs. These requirements have led the government to establish the National Commission for Academic Accreditation and Assessment as an independent agency for quality assurance and accreditation. The Commission has responsibility for establishing standards, supporting quality improvement, and accreditation and in all post-secondary institutions other than those in defense. Its focus will be on both quality of institutions as a whole, and the quality of education and training programs. Principles underlying the system the Commission is developing include encouraging continuing improvement rather than being satisfied with minimally acceptable standards, encouraging diversity, ensuring cooperation and mutual support among the different agencies involved and designing approaches tailored to Saudi Arabia’s traditions and requirements rather than adopting a system developed elsewhere. In doing this the Commission is drawing on the best ideas we can find elsewhere in the world, but the system we develop will be our own. Pilot programs have been conducted in two universities involving institutional and program self-studies and independent external reviews to trial and refine the procedures involved. Developmental reviews are being carried out in a number of other universities and colleges to provide experience with the new processes. Most higher education institutions conducted initial self-evaluations based on the Commission’s standards for accreditation and have prepared strategic plans for introduction of quality systems prior to the commencement of the formal accreditation procedures in 2010. This paper gives a description of what has been done and concludes with a brief summary of some significant issues and challenges that must be dealt with in the effective implementation of the new system for quality assurance and accreditation in Saudi Arabia.

Kaynakça

NCAAA (2012a). Handbook for Quality Assurance and Accreditation in Saudi Arabia PART 1: The system for Quality assurance and Accreditation. National Commission for Academic Accreditation & Assessment, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

NCAAA (2012b). Handbook for Quality Assurance and Accreditation in Saudi Arabia PART 2: Internal Quality Assurance Arrangements. National Commission for Academic Accreditation & Assessment, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

NCAAA (2012c). Handbook for Quality Assurance and Accreditation in Saudi Arabia PART 3: External Review for Accreditation and Quality Assurance. National Commission for Academic Accreditation & Assessment, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

NCAAA (2012d). Standards for Quality Assurance and Accreditation of Higher Education Institutions. National Commission for Academic Accreditation & Assessment, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

NCAAA (2012e). Standards for Quality Assurance and Accreditation of Higher Education Programs. National Commission for Academic Accreditation & Assessment, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

NCAAA (2012f). Self Evaluation Scales for Higher Education Institutions. National Commission for Academic Accreditation & Assessment, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

NCAAA (2012g). Self Evaluation Scales for Higher Education Programs. National Commission for Academic Accreditation & Assessment, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

Kaynak Göster